Landfakta och länkar

*Statsskick:* Republik, enhetsstat.

*Yta:* 129,494 km2

*Huvudstad och antal invånare:* Managua (cirka 1 100 000 invånare)

*Befolkning:* 5 700 000 (2009)

*Invånare/km2:* 43,8

*Nativitet/födelsetal:* 2,5 %

*Läs- och skrivkunnighet:* 77 %

*Befolkningssammansättning:* Mestiser 75 %, vita 10 %, urfolk 9 %, övriga 6 %

*Språk:* Spanska är officiellt språk och talas av 97,5 procent av befolkningen. På atlantkusten är även engelska, samt miskito, rama och sumu erkända språk.

*Religion:* Katoliker 58,5 %, protestanter 21,5 %, övriga (inklusive icke troende) 20 %

*Valuta:* Córdoba
*BNP per capita:* 995 US dollar (2009)

*Viktigaste exportvaror:* Kaffe, kött, skaldjur, tobak, socker och guld.

*Viktiga floder:* Gränsfloderna San Juan i söder och Coco i norr samt Rio Grande.

*Största sjö:* Nicaraguasjön

*Högsta berg:* Mogotón (2107 m ö h)

*Medlemskap i internationella organisationer:* ACS, CACM, FN, OAS och WTO.

Källa: Utrikespolitiska institutet
(Genvägar/Världens faktabank/Nicaragua)

Karta över Nicaragua

Statliga institutioner

Regeringen
Riksdag
Statistikcentralen

Medier

Det finns ett 100-tal radiostationer i landet, de flesta lokala. Dessa spelar en viktig roll speciellt på landsbygden. Ett stort antal av dessa stationer ägs av frikyrkor.
Nationella tv-kanaler finns ett tiotal med varierande kvalitet. Det flesta programmen importeras: såpoperor från framför allt Mexico och Brasilien och serier och filmer från USA.

Press
La Prensa
El Nuevo Diario
Confidencial

TV
Nicavision Canal 12 
Canal 10
Telenica Canal 8
Multinoticias Canal 4
Televicentro Canal 2

Radio
Radio Corporacion
Radio Mundial
Radio Nicaragua
Radio Sandino
Radio Pirata

Alternativa medier

Boletina

Folkrörelser

Consejo de Ancianos de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica
Bloque Común Costeño (BCC)
Movimiento Indígena de Nicaragua
Movimiento Popular de los Barrios de Managua

Pressfrihet

Reportrar utan gränser
(Americas/Nicaragua)

Internationella konventioner som undertecknats

FN-avtal
(Databases/UNTS Database/Participant search/Nicaragua)

Internationella institutioner

Världsbanken

Human Development Index

Forsknings institut

Lanic

Kultur 

Musik

Senast uppdaterad av Luzilla Backa 2010.

Länder