Lag till skydd för barn tillämpas inte

Sedan början av året har El Salvador en lag som syftar till att stärka barns och ungdomars rättigheter. Men lagen tillämpas ännu inte - och enligt aktivister är orsaken till det en bristande politisk vilja.

Införandet av den nya lagen blev kraftigt försenat, innan lagen slutligen började gälla den första januari i år. Den har dock ännu inte börjat tillämpas, eftersom det saknas resurser. Den nya lagen betraktas som ett stort framsteg eftersom den bland annat ålägger staten att se till att barnens universella mänskliga rättigheter respekteras - däribland rätten till sjukvård och utbildning.

Företrädare för organisationer som kämpar för barnens rättigheter menar dock att landets regering saknar den politiska vilja som krävs för att finansiera lagens tillämpning.

- Vi har sett en bristande politisk vilja, och misslyckade prioriteringar i budgetarbetet vilket gör att lagen inte kan tillämpas, säger barnexperten Georgina Villalta till IPS.

Text: Edgardo Ayala/IPS