Folkomröstning om presidentposten i Bolivia

*Den 10 augusti kommer en folkomröstning hållas i Bolivia då folket ska bestämma om president Evo Morales och de regionala guvernörerna får sitta kvar vid makten eller inte.*

Det var på måndagsförmiddagen den 12 maj som Bolivias president utfärdade en lag om folkomröstning om de sittande på posterna som president, vicepresident och regionala guvernörer ("prefectos"). Under folkomröstningen kommer väljarna att få svara ja eller nej på frågan om de har fortsatt förtroende för president och vicepresident samt respektive guvernör.

För att de folkvalda representanterna ska få fortsatt mandat kommer det krävas att de erhåller mer än det antal röster och den procentsats de fick i valet 2005 (dock med justeringar i fall då antalet röstberättigade ändrats). För Evo Morales innebär det att minst 1 544 375 röster måste vara positiva samt att minst 53,75 procent av befolkningen röstar ja för att han och vicepresident Alvaro García Linares ska kunna sitta kvar.

Redan i december 2007 lade Morales fram förslaget om folkomröstning, då med syfte att bekräfta sin popularitet som president. Förslaget uppehölls dock i flera månader i senaten där majoriteten är representanter för oppositionen. Nu har senaten plötsligt godkänt folkomröstningen i en tid då presidenten upplever motgångar i form av kampanjer för ökat självstyre i flera delar av landet. Omröstningen blir därmed en skiljeväg för att ta reda på om presidenten eller de självständighetskrävande guvernörerna har störst förtroende hos folket.

_Linnea Uppsäll_