Kvinnors rättigheter på agendan i La Paz

Hundratals kvinnor och män samlades i förra veckan i La Paz för att diskutera den förändringsprocess som sker i landet vad gäller kvinnors rättigheter. Både regeringens framsteg och utmaningar debatterades, med fokus på hur rättvisa och jämlikhet kan uppnås.

Bakom arrangemanget för det Nationella Mötet, Encuentro Nacional de Mujeres profundizando el estado plurinacional para vivir bien "Veronica Peñasco Layme", stod flera sociala organisationer för kvinnor. Man diskuterade ämnen så som avkoloniseringen och möjligheter att bryta det patriarkala mönstret. Latinamerika.nu var på plats och följde evenemanget.

Elisa Vega Sillo, Chef för avdelningen för Avpatriarkalisering inom viceministeriet för avkolonisering, menar att det är dags att kvinnorna får tillfälle att diskutera politiken som råder i landet.

- Många talar för oss kvinnor. Vi vill uttrycka oss själva och komma med egna förslag till vår president.

Maria Galindo fran Mujeres Creando: Macarena Mendoza Alvarez

Ett antal regeringskritiska feministiska rörelser arrangerade parallellt en debatt kring regeringens styre och framsteg i jämställdhetens namn.

- Det handlar inte om nya lagar. Vi kan inte vänta längre. Vi kan inte vänta på kapitalismens fall för att få rättvisa, sa Maria Galindo från Mujeres Creando.

Även kvinnans roll inom regeringen ifrågasattes.

- Att tillsätta en kvinnlig minister betyder inte nödvändigtvis att hon kommer att jobba för kvinnor. Det är inte alltid framsteg och det finns flera fall där kvinnor inte skyddar folket, sa en av deltagarna.

Presidentens tal till kvinnorna

På den Internationella kvinnodagen arrangerades en marsch i protest mot könsrelaterade orättvisor. Mötet avslutades med en ceremoni där president Evo Morales, vicepresident Álvaro Garcia, FNs representant Yoriko Yasukawa, senatens ordförande Gabriela Montaño, ministrar och diplomatiska representanter deltog.

Presidenten efterlyste förslag på sociala insatser för ensamstående mödrar då han personligen anser detta vara ett stort problem, framförallt på landsbygden.

- Det kanske beror på kultur eller brist på information att dottern blir avvisad av familjen när hon blir gravid och det är sällan hon kan flytta till en annan familjemedlem. Detta leder ofta till att hon hamnar på gatan, sa Morales.

Han nämnde även flera olika normer som har genomarbetats under hans regeringstid, till exempel vaccination mot livmoderhalscancer, mor- och barnbidraget Juana Azurduy de Padilla samt att ha förklarat 2012 till året mot våld mot kvinnor. Presidenten tog tillfället i akt att be de närvarande sociala organisationerna att kräva att lagarna för kvinnor följs

 - Det är allas skyldighet att se till att dessa lagar följs.

Löfte om framtida arbete

Träffen avslutades med ett löfte om att ta fram en politisk agenda utifrån de diskussioner som genomförts. Till nättidningen ABI sa verkställande sekreteraren i en av de många deltagande organisationerna, Julia Ramos:
 - Denna träff är inte bara en påminnelse om den internationella kvinnodagen, den måste användas som grund för det arbete som ska utföras under 2012. Tillsammans måste vi arbeta på en politisk avhandling för kvinnor, det är en ny utmaning för oss. Ramos poängterade också att kvinnorna tillsammans skulle gå framåt och besegra dem som fortfarande försöker stoppa förändringsprocessen.

Text och foto: Macarena Mendoza Alvarez, Svalorna Latinamerika