Kriminaliseringen av sociala rörelser tema under Folkets Toppmöte

I Chile sitter politiskt aktiva från mapuchefolket fängslade för terrorism. I Paraguay har politiska ledare för sociala rörelser som står upp för småbrukare och ursprungsfolk hotats och i vissa fall dödats. Exemplen på hur de sociala rörelserna i Latinamerika utsätts för repression är många.

Just nu pågår Folkets Toppmöte i Santiago, Chile. På lördagen diskuterades problemet med kriminaliseringen av sociala rörelser under en paneldebatt. I panelen fanns bland andra Sergio Grez Toso, historiker vid universitetet Universidad de Chile. Förutom att berätta om situationen i Chile genom historien och den hårda tillvaro sociala rörelser lever under kom han med förslag på hur rörelserna kan motverka kriminaliseringen:

- Organisationer och sociala rörelser inom olika tematiska områden måste tillsammans bilda en enad front mot kriminalseringen. Om rörelserna fortsätter att göra motstånd en och en kommer de också en efter en att gå under, sa han.

Sergio Grez Toso.Genom att neutralisera motståndet och göra det omöjligt för stat och media att kalla aktivister för brottslingar skulle rörelserna kunna bidra till att förändra den bild som ofta målas upp av dem av makthavare så väl som massmedia.

Viktigt med debatt

- Man måste visa när makten missbrukas mot sociala rörelser, anmäla övergrepp och stärka alternativa medier. Men det behövs även en omskolning av länders väpnade styrkor. I Chile är till exempel polisen autonom från regeringen. Det måste ändras, det är inte okej att en polisman skjuter en mapucheaktivist och sedan fortsätter i tjänst - trots att regeringens taleskvinna sagt att det är fel. De kan inte få fortsätta att göra som de vill, säger Sergio Grez Toso.

Guacolada Chicahual, taleskvinna för de politiska mapuchefångarna, tog upp vikten av att föra en konstruktiv debatt och diskutera problem i deras rätta ljus, avlägsen våld och militarisering.

Ett annat förslag som kom upp under debatten var att förändra genom att nå den politiska makten. Bolivia och Evo Morales regering togs upp som exempel. Folkets röst måste höras i maktens korridorer om förslag på förändringar ska kunna realiseras.

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagruperna

Kommentarer