Konfliktens offer i Colombia höjer sina röster

Rättigheter, gottgörelse och sanning efterfrågades av konfliktens offer under de regionala fredsseminarier som hölls nyligen i Quibdó, regionshuvudstad i Chocó. Regionen är en av Colombias fattigaste, där mer än 50 procent av befolkningen har fallit offer för konflikten. Fredsseminariet har skapat ett utrymme för att ge röst åt civilsamhället i samtalen mellan regeringen och Farc i Havanna.

Fredsförhandlingarna i Havanna mellan den colombianska regeringen och Farc har fått stor medial uppmärksamhet, men dörrarna till fredssamtalen är tämligen stängda för civilsamhället. För att det colombianska civilsamhället trots allt ska få sin röst hörd har regionala fredsinitiativ påbörjats genom seminarier i varje region där organisationer och gräsrotsrörelser får komma med förslag på vad som ska tas upp inom de fem tematiska områdena som förhandlas i Havanna.

Seminarierna för fred har inletts på initiativ av kongressen och får tekniskt stöd från FN och finansiellt stöd från bland annat Sverige. I Quibdó hölls dessa den 27-28 juni och Latinamerika.nu var närvarande för att lyssna på vad konfliktens offer hade att säga.

Bortglömd region kommer till tals

Det var första gången som ett regionalt seminarium för fred hölls i Quibdó, regionhuvudstaden i Chocó. Under öppningsceremonin deltog bland annat högsta chefen för FN i Colombia, Fabrizio Hochschild, Chocós guvernör, Hugo Arley Tobar Otero, borgmästaren i Quibdó, Otilio Moreno, och representanter från kongressen och senaten. Fler än 135 civila samhällsorganisationer var närvarande under eventet och salen var fullsatt. För civilbefolkningen i staden var det av stor betydelse att få detta deltagande utrymme, särskilt eftersom det är en så åsidosatt region av landet.

Fred, rättvisa, rättigheter och sanning. Det vill offren för inbördeskriget i Colombia ha.- Chocó har bestraffats dubbelt, å ena sidan på grund av konflikten å andra sidan på grund av glömska, sade kongressledamoten Iván Cepeda under öppningsceremonin.

Hela 59 procent av befolkningen har under konflikten blivit tvångsförflyttade på grund av våldet, 10 694 personer bara under första kvartalet 2013, enligt FN-organet OCHA i Colombia. Illegala väpnade grupper är närvarande i regionen, vilket leder till sammandrabbningar med militären, men även attacker mot civilbefolkningen. Det är dock inte bara på grund av konflikten utan även på grund av avsaknaden av statlig närvaro som Chocó har drabbats, rapporterar OCHA. Siffror för mödradödlighet och svår undernäring är långt högre än i andra delar av landet och infrastrukturen för hälsa och utbildning är undermåliga.

Viktigt med sanning

Efter öppningsceremonin fick tio arbetsgrupper presentera sina förslag på temat för seminariet: sanning och gottgörelse för offren. Under temat "sanning" efterfrågade civila samhällsorganisationerna bland annat bildandet av en sanningskommission som klarlägger vad som hänt under konflikten, sanningen om tvångsförflyttningar, utomrättsliga avrättningar, och våld mot kvinnor till exempel. Dessutom begärdes en offentlig ursäkt från regeringen och Farc. Angående temat "offer" begärde flera offerorganisationer identifiering och erkännande av offer från samtliga beväpnade grupper, samt gottgörelse. Detta innefattar både ekonomisk kompensation och återbördande av mark men även återupprättandet av offrens rättigheter till exempel rätten till hälsa och utbildning. I synnerhet var det viktigt att regeringen garanterade att kränkningar av mänskliga rättigheter inte upprepas. Allt för att en hållbar freds ska kunna byggas.

- Erkännandet av offrens rättigheter är centralt för fred, sade FN:s chef i Colombia, Fabrizio Hochschild. Offren är inte passiva, utan har en nyckelroll i fredsbyggandet, menade han.

Förslagen som arbetades fram under seminariet samlades i ett dokument för att skickas till fredsförhandlarna i Havanna. På så vis innebär de en reell möjlighet för det civila samhället och offerorganisationer att bidra med konkreta förslag till förhandlingarna.

Text och foto: Luisa Karst, Fredsobservatör i Chocó för Kristna Fredsrörelsen