Kina storsatsar i Centralamerika

Kina ligger bakom ett kanalbygge större än Panamakanalen och ett stort satellitprojekt - några av det mest innovativa och ambitiösa investeringarna i Centralamerika. Detta trots att sex av sju länder i regionen saknar diplomatiska förbindelser med den asiatiska jätten.

Samtidigt som Kina kraftigt har ökat sin närvaro inom handeln och industri i Centralamerika har länderna i regionen dock misslyckats med att utöka sin export till Kina.

-Kina har ett ökat intresse för regionen och likt alla stormakter är landet mer intresserat av att sälja än att köpa, säger Jesús Garza, som tillhör ett kooperativ som är en del av Asonog, en samling av organisationer i Honduras som arbetar för att främja en hållbar affärsutveckling.

I östra Honduras uppförs exempelvis ett nytt vattenkraftverk, Patuca 3, av det statligt ägda kinesiska företaget Sinohydro, till en kostnad av motsvarande 2,3 miljarder kronor. Honduras president Porfirio Lobo mötte i september ledare för Kinas utvecklingsbank för att diskutera ytterligare investeringar inom energi och kommunikation.

Investeringarna är störst i Nicaragua 

Kinas närvaro är ännu större i Nicaragua. I september undertecknade president Daniel Ortega ett samförståndsavtal med ett nybildat bolag i Hongkong, HK Nicaragua Canal Development Investment Co, för finansiering och uppförandet av en kanal större än Panamakanalen som ska förbinda Karibiska havet med Stilla havet - ett projekt som Nicaraguas regering länge drömt om. Bakom det Hongkong-baserade bolaget står den kinesiske telekommogulen Wang Jing via sitt bolag Xinwei Telecom.

Enligt den nicaraguanska regeringens beräkningar kommer kanalen att kosta motsvarande 200 miljarder kronor att bygga och ta tio år att färdigställa. Nicaraguakanalen ska kunna användas av fartyg betydligt större än de Panamakanalen kan svälja och en järnväg för godstransporter ingår i planerna. En djuphavshamn vid Monkey Point ska också byggas och landets viktigaste hamn i Corinto ska moderniseras.

Nicaraguas regering är samtidigt mitt uppe i förhandlingar med den kinesiska företagsgruppen China Great Wall Industry Corporation, CGWIC, om en tredje generationens satellit till en kostnad av motsvarande två miljarder kronor, för att förse regionen med modern telekommunikation, internet och digital-tv till år 2016. En överenskommelse kan komma att nås innan årets slut.

I El Salvador, Costa Rica och Guatemala har Kina gjort investeringar i olika industrier, bland annat inom solenergi, oljesektorn och telekommunikation genom företag som Huawei, Suzhou Guoxin Group och China National Petroleum Corporation.

Jesús Garza säger även om investeringarna har positiva ekonomiska effekter så är det nödvändigt att granska om grundläggande arbetsrättigheter och miljönormer efterlevs - eftersom det är områden där man kan se negativa effekter. I Honduras har det till exempel framkommit uppgifter om oegentligheter i samband med utfärdandet av miljötillstånd vid kraftverksbygget Patuca 3.

Kina exporterar mer än de importerar från Centralamerika

Även om exporten till Kina har ökat är det en snedvriden handelsbalans, till förmån för Kina. Fem av regionens sju länder - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua hade en export till Kina på motsvarande 1,3 miljarder kronor 2004, och under 2012 ökade exporten till motsvarande 1,5 miljarder kronor, enligt sekretariatet för centralamerikansk ekonomisk integration, Sieca. De fem ländernas import från Kina uppgick till motsvarande 9,7 miljarder kronor under samma period.

Enligt Garza är det inte kostnadseffektivt för Kina att köpa jordbruksprodukter från Centralamerika med tanke på transportkostnader och små volymer.

Pedro Barnoya, affärsman som arbetar vid Kinesisk-guatemalanska kammaren för samarbete och handel, berättar att det i oktober öppnades ett nytt kontor i Shanghai som ska arbeta med att finna köpare till centralamerikanska produkter.

Paulo De León, guatemalansk ekonom, menar dock att regionen borde fokusera på den amerikanska marknaden istället för den kinesiska eftersom det inte finns samma kulturella barriärer mellan Nordamerika och länderna i Centralamerika.

-Vi har en stor marknad en och en halv timme bort med flyg och så har vi Mexiko och Colombia, två länder som vi har tecknat frihandelsavtal med, säger Paulo De León.

Å andra sidan menar han att kinesiska investeringar gynnar regionen.

-Centralamerika har stora behov av satsningar inom energisektorn och exempelvis Guatemala har inte det kapital som krävs.

Text: Danilo Valladares/IPS

Foto: Lyn Gateley/Wikimedia Commons