Kina och Mexiko separeras av mer än kilometer

"Vi är helt förvirrade vad det gäller Kina". Detta citat av Enrique Dussel, direktör för Centro de Estudios China-México vid UNAM , återspeglar perfekt statusen på de knackiga relationerna mellan de två länderna.

Den planerade konstruktionen av Dragon Mart - en jättelik kinesisk handelsplats i Puerto Morelos nära Cancún på Yucatánhalvön i sydöstra Mexiko - aktualiserar det faktum att det saknas en tydlig officiell policy för kinesiska investeringar i Mexiko. "Det saknas en strategi som gör rättvisa för Kinas betydelse på global nivå och som vår andra största handelspartner. Det verkar som att vi har gått på grund och det är svårt att se att handelsrelationen kan försämras mer" menar Dussel.

Kina är Mexikos andra största handelspartner (efter USA) men handelsbalansen mellan Kina och Mexiko är ojämn - det säljs kinesiska varor i Mexiko i mycket större utsträckning än mexikanska varor i Kina (52 000 miljoner USD resp. 2000 miljoner USD år 2011). Mexiko har inte heller försökt attrahera kinesiska investeringar i landet - i dagsläget är denna siffra låg och på nedgång. Oklarheter råder även då de officiella siffrorna från Kina och Mexiko skiljer sig avservärt.

Dragon Mart agerar nu symbol för distanseringen mellan de två länderna. Denna handelsplats planerad av mexikanska och kinesiska investerare kommer att bestå av affärslokaler, lager samt lyxboende. Investeringarna uppgår till 1500 miljoner dollar och skapar 6000 jobb enligt mexikansk press och den officiella China Daily. Dragon Mart är tänkt att bli en kommersiell knytpunkt för att förse Latinamerika med kinesiska varor. Dragon Mart i Mexiko ska bli en förstorad kopia av Dragon Mart i Dubai som invigdes 2004.

Ovissa konsekvenser till följd Dragon Mart

Projektet har avvisats av företagarorganisationer, akademiker och miljövänner som menar att Dragon Mart kan skapa problem med smuggling, illojal konkurrens, handel med förfalskade varor, samt skador på naturen. "Projektet är en del av en kinesisk strategi för att skaffa sig naturresurser och energi. Kinesiskt deltagande i kommersiella projekt stöttas av penningunderstöd från delstaten till deras företag" enligt Ricardo Samaniego, direktör vid Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas. "Dragon Mart borde avbrytas tills att de miljömässiga och sociala kostnaderna har fastställts" menar han. Enligt Samaniego borde Mexiko invänta ett mer jämbördigt förhållande med Kina innan några avtal sluts, "/.../det har att göra med den generella politiken gentemot Kina".

Kritiken som väckts från mexikanskt håll existerar samtidigt som det råder tvekan från den kinesiska sidan inför att investera i Mexiko. Det generella säkerhetsläget, avsaknad av service från lokala politiker och brist på stöd för kinesisk-mexikanska investeringar anges som orsaker i en text som koordinerats av Dussel med hjälp av omkring hundra akademiker, politiker och företagare. Denna "Strategiska agenda Mexiko-Kina" överlämnades i december 2012 till Mexikos president Enrique Peña Nieto och föreslår för 2013 skapandet av ett låneinstitut för att stimulera export till Kina samt en fond för att attrahera kinesiska investeringar. Denna text pekar på att avsaknaden av en kortsiktig likväl som långsiktig politik gentemot Kina påverkar relationen negativt mellan de två länderna samt menar att det är av stor betydelse att prioritera relationen givet "det framstående deltagandet i kommers och investeringar från den kinesiska offentliga sektorns sida". Friktionen på handelsområdet kan enligt experter komma att sprida sig till andra punkter på den binationella agendan.

Pågående konflikt

Den rådande friktionen mellan Kina och Mexiko är dock inte ny. I oktober 2012 under f.d. presidenten Felipe Calderóns tid (2006-2012) så presenterade Mexiko ett krav till Världshandelsorganisationen (WTO) gentemot Kina som anklagades för att ha gett orättfärdiga statsbidrag till sin egen textilindustri - en industri som i hög grad konkurrerar med Mexiko om marknaden i USA. Avståndet mellan Beijing och Mexico City har också skapat problem så som i fallet med Augustín Carstens kandidatur till IMF 2011 där Kina vände ryggen till.

Peña Nietos regering har ännu inte lämnat ledtrådar om åt vilket håll man ämnar röra sig i framtiden. I början av januari 2013 sköt Peña Nieto upp en sänkning av tullavgiften från 25% till 20% på kinesiska textilier till år 2014 efter påtryckningar från den mexikanska textilindustrin. Samtidigt möttes Peña Nieto med en delegation från en av de viktigaste kinesiska statliga bankerna i november 2012.

"De kinesiska kommersiella beteendena har inte varit särskilt transparenta. Mexiko bör uppmärksamma dessa beteenden. Regeringens hållning i fallet med Dragon Mart har varit att distansera sig" säger Samaniego.

Omkring Dragon Mart har det skapats ett flöde av negativa åsikter och i Beijing kan de både läsa och tolka dessa nyheter , menar experterna.

Text: Emilio Godoy/IPS