Kampanj vill stoppa skatte- och kapitalflykt

Varje år försvinner runt 1000 miljarder dollar ut ur utvecklingsländer i form av illegal kapitalflykt, som framförallt skattesmitande multinationella företag står för. Om den illegala skatteflykten stoppades och pengarna istället beskattades i utvecklingsländerna skulle dessa utvecklingsländer få minst 160 miljarder dollar extra i skatteintäkter, varje år. Det menar den svenska kampanjen Finn skatten - stoppa den stora stölden, som lanserades i slutet av april.

Pengabeloppet som försvinner i illegal skatteflykt är långt större än det totala internationella biståndet på ett år och enligt kampanjen skulle dessa pengar kunna finansiera både utbildning, hälsa, och infrastruktur i utvecklingsländerna och därigenom bidra till att dessa tog sig ur fattigdomen.

Maria Järviö.: Sanna Sjöblom.Maria Järviö från PeaceWorks Latinamerika är en av dem som har varit med i kampanjarbetet från början:

Vad är det ni främst vill uppnå med kampanjen?
- Vi vill lyfta frågan för allmänheten och för politikerna för att på så sätt kunna föra upp frågan på den svenska politiska dagordningen. Under året kommer flera viktiga möten att ske, som den 31 maj då EU röstar om något som kallas land-för-land rapportering, och i slutet av juni då FN håller ett toppmöte om hållbar utveckling i Rio de Janiero. På dessa möten vill vi att skatteflyktsfrågan ska få ta större plats.

Hur finner man då skatten?
- Vi ser främst fem sätt att finna skatten på: Vi vill att man ska införa land för land rapportering där företag måste rapportera för varje land de är verksamma i, och inte bara med en enda global årsrapport som de gör idag, vi kräver även transparens och krav på insyn i skatteparadisen, att fattiga länder (de länder företagen för ut pengar från) får en stärkt röst i FN:s skattekommitté och att man dessutom stärker dessa länders skattemyndigheter. Slutligen vill vi se till att bistånd går till det som det ska, och inte bidrar ytterligare till skatteflykt.

Vad kan man som individ göra för att vara med och påverka?
- Man kan gå in på kampanjsidan, www.finnskatten.nu, dela den med sina vänner och sprida ordet. Ju fler som är engagerade ju mer kan vi uppnå! Dessutom kan man skriva under på vårt upprop och samtidigt maila Fredrik Reinfeldt och uppmana honom att ge frågan större plats.

Text Sanna Sjöblom, frilansskribent

Foto: Sanna Sjöblom och Revisorweb/Wikimedia Commons

Fakta

Om Finn Skatten:
19 svenska organisationer står bakom kampanjen, som
uppmanar den svenska regeringen att agera mot skatteflykt från fattiga
länder. Kampanjen drivs även tillsammans med organisationer i Danmark (se www.findskatten.nu)