Internationella Kvinnodagen

Kvinnor i Chiapas hoppas på förändring

Marissa Revilla. Foto: Sanna Sjöblom

Under årets första 65 dagar har tio kvinnor mördats i delstaten Chiapas i södra Mexiko. Utav dessa mord har sex stycken klassats som femicid - kvinnomord. Detta enligt kvinnorättsorganisationen Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, som sammanställer statistik över mord på kvinnor och transpersoner i delstaten. Latinamerika.nu har träffat Marissa Revilla, kvinnoaktivist i Chiapas, och pratat om feminism, kvinnodagen och framtiden för delstatens kvinnor.

Kvinnokampen på landsbygden i Paraguay

- Nu som förr har kvinnorna på landsbygden samma bekymmer när det gäller tillgång till hälsovård, utbildning, och krediter, samt till att kunna delta i beslutsfattande processer, säger Alicia Amarilla från Conamuri, en paraguayansk organisation för landsbygdskvinnor.

Ingen anledning att gratulera

Grattis på Internationella kvinnodagen! Feliz día de mujer! Det är den 8 mars och i sociala medier och på gatan blir jag överrumplad av klämkäcka grattishälsningar från såväl kvinnor som män. Hälsningarna är av olika karaktär, men det inneboende budskapet som maniskt upprepas är detsamma: Du är född till kvinna och just idag ska vi fira det. Hurra!

 En del gratulationer tar det även ett steg längre och hyllar även kvinnors skönhet och "mystiska urkraft". Andra berättar - inte utan stolthet - att de har gett bort blommor och choklad.

Huvudtema på la.nu

FN-ledare uppmanar till skärpt kamp mot kvinnovåldet

På fredagen firades den internationella kvinnodagen och i förra veckan inledde FN:s kvinnokommission sitt årliga möte. Ledarna för FN:s olika organ understryker gemensamt att kampen mot den "epidemi" av våld som riktas mot flickor och kvinnor måste skärpas.

Bildspel: 8 mars i Managua

8 de marzo 2013 from Latinamerikagrupperna/SAL on Vimeo. Under den Internationella kvinnodagen genomfördes en demonstration för kvinnors rättigheter i Managua, Nicaragua. Bakom demonstrationen stod flera organisationer, bland annat Red de Mujeres contra la Violencia.

Kvinnors rättigheter på agendan i La Paz

Hundratals kvinnor och män samlades i förra veckan i La Paz för att diskutera den förändringsprocess som sker i landet vad gäller kvinnors rättigheter. Både regeringens framsteg och utmaningar debatterades, med fokus på hur rättvisa och jämlikhet kan uppnås.

100 år av kvinnokamp firades i Santiago

I Chiles huvudstad Santiago samlades kvinnor från flera olika organisationer på tisdagen för att fira 100-års jubileet av den internationella kvinnodagen. Budskapet var tydligt: kvinnors kamp måste globaliseras för att lyckas. På universitetet Diego Portales samlades organisationerna ANAMURI, ett fackförbund för kvinnliga lantarbetare och ursprungsfolk, CEPECH, Marcha Mundial de Mujeres och Livia Videla, för ett gemensamt firande, med mottot att det är bättre att kämpa tillsammans än var för sej för ett mer jämlikt samhälle.

Kvinnliga lantarbetare ockuperar Stora Ensos gods

Inför den internationella kvinnodagen går kvinnor från den brasilianska delen av småbrukarrörelsen Via Campesina åter till offensiv mot den storskaliga, kommersiella jordbruksmodellen, agrobusiness. På måndagen ockuperade närmare 1.500 kvinnor från de jordlösa lantarbetarnas rörelse MST eukalyptusplantaget Cedro i södra Bahia, där svensk-finska Stora Enso är delägare.

Mobilisering mot våldet på kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen blev den perfekta sjösättningen av den nationella kampanjen "Kvinnor för en framtid utan våld". Lanseringen skedde på hotellet Crown Plaza och uppmärksammades i nationell media. Bakom kampanjen står bland andra lantarbetarorganisationen ATC, Föreningen för kvinnor på landsbygden CMR, och Jordbruksproducenternas landsorganisation UNAPA- alla medlemmar i den globala rörelsen La Vía Campesina.

Afrocolombiansksor kämpar för kvinnors rättigheter

I dag är det internationella kvinnodagen, en dag inrättad för att uppmärksamma kvinnors situation runt om i världen. I Chocó firas dagen bland annat av organisationen Cocomacia som har bildat en genuskommission för att stärka sitt jämställdhetsarbete.

Sidor

Prenumerera på Internationella Kvinnodagen