Illegal export av djur ökar

*Exporten av vilda djur från Ecuador ökar stadigt och kontrollen är bristfällig. Polisens miljöenhet UPAM tar emot omkring tio anmälningar om dagen, och högst 1 procent av dem leder till att ett djur kan tas om hand av en skyddsinstitution.*

Enligt tidningen El Comercio sker inte bara handel med levande djur utan också uppstoppade djur, skinn, föremål som tillverkats av djurhudar eller fjädrar, och monterade fjärilar. Den illegala handeln i världen tycks öka, och beräknas omsätta 20 000 miljoner dollar årligen. Som resultat av detta är minst 700 arter hotade.

En art som efterfrågas speciellt i Asien är noshörningsskalbaggen, som kan bli mer än 16 centimeter lång. En död skalbagge säljs för 120 dollar, medan en levande kan inbringa 1 200 dollar. Det säljs troligen omkring 50 000 exemplar årligen, enligt beräkningar av insektsforskaren Wladimir Carvajal.

Han understryker också att det finns flera andra efterfrågade och sällsynta skalbaggar med ännu högre värde på den illegala marknaden.

_Karin Persson_