Ursprungsfolk

Historisk dag för ursprungsfolk i Peru

Perus president Ollanta Humala godkände den sjunde september en ny lag som ger ursprungsfolk rätt att konsulteras om aktiviteter inom deras traditionella landområden. Ursprungsfolksorganisationer har länge kämpat för att lagen ska godkännas. Nu hoppas de att relationen till staten ska förbättras.

Nej till bilväg genom naturreservat

Sedan den 15 augusti i år har representanter för Bolivias 36 ursprungsfolk marscherat från norra Bolivia mot huvudstaden. De protesterar mot regeringens avtal med Brasilien om att bygga en bilväg rakt genom ett enormt naturreservat, kollektivt ägt av Yuracaré-, Mojeño- och Chimané-folket. Folksamlingen, som startade sin marsch i Trinidad, Beni, för 20 dagar sedan, har växt från 600 personer till över 1700 och kommit halvvägs på sin 500 kilometer långa färd.

Ingen blir mätt av sockerrör - repressionen i Polochic fortsätter

Det som började med våldsamma avhysningar av mer än 700 familjer i området kring Polochic i östra Guatemala i mars har nu utvecklats till en rejäl humanitär kris. Trots beslut från den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter om speciella skyddsåtgärder för de familjer som avhysts, har situationen inte förbättrats. I mitten av mars i år uppmärksammades maya q'echi folkets lidande i Polochicdalen då fler än 700 familjer miste sina hem, sin mark och sina grödor.

Reinfeldt tog upp mapuchefrågan i Chile

Inför Reinfeldts besök i Chile hade organisationer, rikstadsledamöter och andra skrivit ett brev för att uppmana honom att ta upp mapuchefrågan och den omstridda antiterroristlagen med president Sebastián Piñera. Reinfeldt tog till sig uppmaningen och diskuterade frågan med Piñera. - Jag har tagit upp det och jag har markerat den betydelse som Sverige fäster vid mänskliga rättigheter när det gäller alla på vår jord.

Chile kritiseras för våld mot mapuchebarn

Upprepat övervåld mot barn till mapucheaktivister har lett till att flera internationella organisationer, med Amnesty i spetsen, gått samman och anmält missförhållandena till den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Skador från kulsplitter på barn mellan nio månader och 16 år, kvävning på grund av tårgasbomber, pistolhot, slag och sparkar, tortyr, dödshot genom att trycka huvudet under vatten, förnedring, förföljning och till och med mord; på 17-årige Alex Lemúm Saavedra, år 2002.

Guatemala föreslår ändringar i ILO 169

Regeringen i Guatemala tänker efter påtryckningar från nationella och transnationella företag ändra regelverket i den internationella konventionen ILO 169. Detta innebär i praktiken att landet gör sin egen tolkning av konventionen. En farlig politisk utveckling varnar flera stora organsationer inom ursprungsfolksrörelsen. Statliga eller kommunala myndigheter är skyldiga att föra en dialog med de berörda ursprungsfolken i landet redan i planeringsfasen av stora damm - eller gruvprojekt.

Peru får kritik från FN

Peru respekterar inte ursprungsfolkens rättigheter. Det framgår av uttalanden från både FN:s generalsekreterare och Internationella arbetsorganisationen. - I Peru och andra länder i regionen fortsätter ursprungsfolkens rättigheter att vara ett orosområde. Detta sa FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon, när han nyligen besökte Peru. Generalsekreteraren lyfte fram problematiken kring att den höga tillväxten i landet inte når ut till den fattiga befolkningen på landsbygden, där majoriteten ursprungsfolk lever.   

Ursprungsfolk protesterar mot kriminalisering

Kriminaliseringen av sociala rörelser blir allt mer tydlig i de andinska länderna. Bara i Ecuador räknar ursprungsfolkrörelsen till 189 aktivister som anklagas för terrorism eller sabotage efter sociala protester. På måndagen den sjunde februari demonstrerade flera hundra i Ecuador för frigivningen av tre ursprungsledare från Amazonas. Slagord som "Frihet, frihet, frihet!" och " Los shuars unidos jamas sera vencidos (Ett enat Shuarfolk kommer aldrig att besegras)." ekade genom Quitos centrala delar på måndagsförmiddagen.  

Qom kämpar för rätten till sin mark

Under åtta dagar hungerstrejkade ursprungsfolksgruppen Qom:s ledare, Félix Diaz, tillsammans med fem andra medlemmar, fastkedjade vid en lyktstolpe i centrala Buenos Aires. Qom kräver rätt till mark som fråntagits dem, och rättvisa mot de poliser som sköt en av gruppens medlemmar till döds i november förra året. Hungerstrejken avbröts efter att Felix, den 30 december 2010, fått till stånd en dialog med representanter från olika myndigheter. Men hittills har vare sig presidenten eller inrikesministern fördömt det som skett, vilket bidragit till stor upprördhet bland Qom:s anhängare.

Presidentens löften har inte hjälpt Guatemalas ursprungsbefolkning

När Guatemalas president Álvaro Colom tog över makten i landet för tre år sedan lovade han att de fattiga ursprungsbefolkningarna skulle få det bättre. Men förbättringarna har uteblivit.

Sidor

Prenumerera på Ursprungsfolk