Ursprungsfolk

Beslut i CIDH – Sarayaku måste skyddas

Resultatet från Interamerikanska rättighetsdomstolens möte den 11 maj i Asunción, Paraguay, offentliggjordes vid ett möte i Sarayaku under helgen.

Ursprungsfolkens språk och traditioner ges utrymme i undervisningen

När du inte får tala ditt modersmål i skolan fråntas du en grundläggande rättighet. Efter år av kamp i Bolivia vann kraven på reformer gehör hos beslutsfattarna, och ursprungsfolkens kulturer får numera ett mer rättmätigt utrymme i utbildningssystemet. Det återstår dock en hel del arbete för att förverkliga en skolplan präglad av jämlikhet.

Sidor

Prenumerera på Ursprungsfolk