Ursprungsfolk

Mapucheaktivister åtalas för terrorism

*Chile* Rättegång nummer två mot mapucheaktivister, där de åtalas för olaga organisering enligt antiterroristlagen som instiftades av Chiles militärregim, har påbörjats. Rättegången genomförs i staden Temucos rättsal.

Oljebolagen bidrar till militarisering av Amazonas

*Hela Amazonasområdet har ockuperats av militär på begäran av oljebolagen. Detta har genomförts med hjälp av kontrakt mellan bolagen och försvarsministeriet som hittills varit hemliga.* Grundkontraktet är femårigt och utformades den 30 juli 2001 och kompletteras med kontrakt mellan de enskilda bolagen och militären. Den kanske mest kända militära ockupationen av Sarayaku är inget enskilt fall utan ett exempel på bolagens aggressiva attityd och användning av ecuadoriansk militär för att skydda sina egna intressen.

Beslut i CIDH – Sarayaku måste skyddas

Resultatet från Interamerikanska rättighetsdomstolens möte den 11 maj i Asunción, Paraguay, offentliggjordes vid ett möte i Sarayaku under helgen.

Ursprungsfolkens språk och traditioner ges utrymme i undervisningen

När du inte får tala ditt modersmål i skolan fråntas du en grundläggande rättighet. Efter år av kamp i Bolivia vann kraven på reformer gehör hos beslutsfattarna, och ursprungsfolkens kulturer får numera ett mer rättmätigt utrymme i utbildningssystemet. Det återstår dock en hel del arbete för att förverkliga en skolplan präglad av jämlikhet.

Sidor

Prenumerera på Ursprungsfolk