Ursprungsfolk

Isolerade stammar mest utsatta

I ett av Sydamerikas minsta länder lever minst två grupper ursprungsfolk utan kontakt med civilisationen. Men ett allt hårdare tryck från oljeutvinning, trädavverkning och nybyggare gör att deras existens är hotad. Ett kvarlämnad spjut här, en stulen machete där. Det är några av spåren som gör att forskare och myndigheter kan bilda sig en uppfattning om stammarna Tagaeri och Taromenane som lever djupt inne i Ecuadors del av Amazonasdjungeln.

Alberto Pizango återvänder till Peru

Nästan ett år efter massakern i Bagua återvänder den exilierade ursprungsfolksledaren Alberto Pizango till Peru. Vid ankomsten kommer han omedelbart att häktas för uppvigling.

Laddad strid om vattnet

Den gångna helgen enades ursprungsfolken och bonderörelsen i en gemensam aktion för att förhindra att en ny vattenlag röstas igenom. Konflikten har pågått i en dryg månad och eskalerat den senaste tiden med vägspärrar och protester över hela landet. Enligt rörelserna öppnar lagen för privatiseringar och konsoliderar den neoliberala modellen. De vill istället se en kollektiv och mer jämlik administration av vattnet samt att prioritet när det gäller bevattning ges till småbrukarna före de stora exportörerna.

Kampen för självbestämmande

Luis Alonso Gonzáles berättar om ursprungsfolkens kamp för självbestämmande i hans del av Nicaragua. Monexico samlar ursprungsfolk från grupperna chorotega, náuhatl och chontales i delstaterna Rivas, Madríz och Jinotega. I Jinotega där Luis Alonso Gonzáles bor och arbetar har man utfärdat en apell mot de styrande i kommunen för dess behandling av ursprungsbefolkningen. Idag ska ursprungsbefolkningen på lokal nivå representeras i ett råd. I Jinotega var det nyligen val till detta råd. Det var i samband med valet som apellen mot diskriminering och korruption utfärdades.

Nicaragua ratificerar ILO 169

Nicaragua har ratificerat FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter. Konventionen fastslår ursprungsfolkens rätt till självbestämmande och ägande av traditionella markområden.

Ramakulturen inför framtiden

Ön ligger belägen några sjömil utanför Bluefields vid den karibiska östkusten i Nicaragua. Det är den största bosättningsplatsen för ursprungsfolket Rama. I sin kamp för att rädda språket och det traditionella levnadssättet har man tagit hjälp av samernas erfarenheter. Här på ön finns en kyrka, två skolor och över 100 bostadshus. Vi går in i skolan som är klassiskt målad i blått och vitt, som Nicaraguas flagga. Barnens klara röster och tillrop sänker sig som en ljudridå över oss samtidigt som vi vandrar in mot Anthony Smikles kontor.

ILO uppmanar att avbryta gruvdriften

I ett uttalande från FN:s internationella arbetarorganisation  (ILO) uppmanas Guatemala att avbryta alla pågående gruvprojekt som påbörjats utan att ursprungsfolken rådfrågats.

Ursprungsfolk kräver sin rätt

Med krav på att regeringen ska följa ILO-konventionen 169, firade ursprungsfolk och lantarbetare i Guatemala den Internationella dagen för Moder Jord. På flera orter demonstrerade man för att uppmärksamma bland annat konflikten mellan gruvbolag och de drabbade byarna i olika regioner. I Guatemala City samlades cirka 8 000 personer för att marschera till "Stora torget" i centrala delen av staden.

“Regeringarna här har alltid haft två ansikten”

Liksom i många andra länder i Latinamerika under det förra decenniet så kom Rafael Correas vänsterregering till makten i Ecuador med ett program som tydligt tog avstånd från den neoliberala modellen. Samtidigt finns ideologiska skillnader mellan detta projekt och ursprungsfolksrörelsen radikalare systemkritik. Det hävdar före detta presidentkandidaten Luis Macas, som varit en av ursprungsfolksrörelsens stora ledare sedan slutet av 80-talet, i en intervju om ursprungsfolksrörelsens politiska roll i landet.  Hur har ursprungsfolksrörelsens politiska projekt utvecklats i Ecuador?  

FN kritiserar Bolivia för slavarbete

Trots regeringens åtgärder finns det fortfarande omfattande slav- och barnarbete bland guaranífolket i Bolivia. Det menar UNPFII, FN:s permanenta forum för frågor som rör ursprungsfolk. Snart ställer de Bolivia mot väggen för slapphänt agerande. Under UNPFII:s nionde sammanträde i april i år, kommer Bolivias agerande i frågan att diskuteras sedan guaranífolkets organisation APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) slagit larm om att det trots regeringens åtgärder förekommer slavarbete, barnarbete och utbredda sexuella övergrepp i Chacoområdet i sydöstra Bolivia.

Sidor

Prenumerera på Ursprungsfolk