Ursprungsfolk

Mordet på rättighetsaktivisten Berta Cáceres fördöms världen över

Berta Cáceres. Foto: Goldman Environmental Prize

Det brutala mordet på Berta Cáceres, en framträdande miljö- och människorättssaktivist från Honduras, fördöms av såväl nationella som internationella organisationer, nätverk, politiker och aktivister.

Trots framsteg missgynnas urfolk i Latinamerika

Mapuchekvinna. Trots stora framsteg har ursprungsfolken i Latinamerika inte gynnats av den positiva utvecklingen i lika hög grad som andra delar av befolkningarna. Foto: Lisa Karlsson

Fattigdomen har minskat betydligt och utbildningsmöjligheterna ökat för urbefolkningar i Latinamerika, men fortfarande ställs många utanför visar en rapport från Världsbanken.

Guatemalas urfolk höjer politisk machete

Ana Laynez, maya ixil, urfolksledare, Guatemala

– Vi är trötta på den här staten. Förutom att den är våldsam och förtryckande, så är den också korrupt, säger Domingo Hernández, från Waqib' Kej.

Diskriminering av minoriteter i fokus på FN-möte

Fler än 45 miljoner av Latinamerikas runt 600 miljoner invånare tillhör någon av regionens över 800 olika urbefolkningar. Foto: Wikimedia Commons

Många av Latinamerikas urbefolkningar är fortfarande utsatta för diskriminering, fattigdom, minskade möjligheter och högre barn- och mödradödlighet. Det belystes vid ett FN-möte som nyligen hölls i Mexico City.

Tusentals ungdomar deltog i urfolksrörelsens marsch i Quito

Demonstration för demokrati och rättvisa i Quito. Foto: Oscar Barajas

På torsdagen svämmade gatorna i Ecuadors huvudstad, Quito, över av tiotusentals människor som marscherade under parollen Marsch för värdighet och demokrati och emot utvinningsindustrin. För de unga deltagarna handlar kraven till stor del om ett rättvisare utbildningssystem, men också om en jämlik fördelning av landets tillgångar.

Det utdöda språket selk’nam vaknar till liv

Foto: Wikimedia Commons

Länge har man trott att språket som talades av selk’namfolket på Chiles södra spets varit utdött. De sista personerna som behärskade det sägs ha gått bort under åttiotalet. Men nu har en ung ättling tagit sig an uppgiften att återuppliva det.

Domingo Hernandez: Urfolken och den guatemalanska våren

Domingo Hernandez från urfolksorganisationen Waqib' Kej

I kölvattnet av avslöjandet av en rad korruptionsskandaler ser Guatemala sin största protestvåg på årtionden. Latinamerika.nu har träffat en av urfolksnätverket Waqib’ Kej:s ledare, Domingo Hernandez, för att höra hans analys av de rådande protesternas betydelse för urfolksrörelsens kamp.

Två år sedan domen mot Ríos Montt

I San Juan Cotzal uppmärksammades 10 maj och årsdagen för domen mot diktatorn Ríos Montt. Foto: Aron Lindbom

Den 10 maj var det två år sedan domaren Yassmin Barrios dömde Guatemalas tidigare diktator, José Efraín Ríos Montt, till 80 års fängelse för brott mot mänskligheten och folkmord. Årsdagen uppmärksammades på olika platser i ixilregionen i norra Guatemala.

Ny konstitution har inte gynnat El Salvadors urfolk

En förändring i El Salvadors konstitution slår fast att politiken i landet ska sträva efter att gynna urbefolkningarnas intressen. Men trots att det har gått tre år sedan beslutet togs har inga konkreta insatser gjorts för att leva upp till målsättningen.

Årets första mapuchebröllop i Chile

I dagarna inträffade årets första civila mapuchebröllop i Chile. Det är nu fem år sedan organisationen för ursprungsfolkens utveckling och folkbokföringen slöt ett avtal som gjorde det möjligt för mapuchefolket att gifta sig på sitt egna språk.

Sidor

Prenumerera på Ursprungsfolk