Zapatistliv är kollektivt arbete

*Zapatisternas autonomi, det kollektiva arbetet, rättssystemet, hälsa och kvinnornas arbete; det är många teman på dagordningen när zapatisterna bjuder organisationer från hela världen till konferens i Chiapas i slutet av juli.*

zapatister

_Föredragshållare på konferensen_

Programmet i detta uppföljningsmöte är upplagt med vistelse i tre olika kommuner: Oventic, Morelia och La Realidad. De ligger långt från varandra. En resa på lastbilsflak som planerades ta sju timmar blir i själva verket 20 timmar på grund av försenad start och punkteringar.

*Egna regler och medling*
EZLN (den Nationella Zapatistiska befrielsearmén) utropade 1994 ett stort antal kommuner autonoma i Chiapas och har sedan dess allt mer utvecklat autonomin.

Avelaro från La Realidad, som är medlem i kommittén för det goda styret (La Junta de Buen Gobierno), tycker ändå inte att de självutnämnda autonoma kommunerna ska ha ett eget autonomt lagsystem.


– Det viktiga är att kämpa för allas bästa i landet, inte bara för oss själva.

Varje zapatistisk kommun har ändå sina egna regler och straffet eller tillrättavisningen beror på vad saken handlar om. Medling mellan parterna är det man först försöker uppnå. Uppstår det en konflikt samlas båda parter och man utreder "vem som har rätt". Har det begåtts ett brott och behövs det vittnen?


– Om det behövs bevis och det inte finns ett vittne kan vi inte lösa frågan. I de allra flesta fall medlar vi och båda parter blir nöjda.

Avelaro menar att brott blir det först om man bryter mot någon regel. I de zapatistiska kommunerna är de förbjudet att inneha och förtära alla slags droger inklusive alkohol.


– Att odla marijuana kan leda till uteslutning av en person från kommunen. Men först får personen tre chanser att rätta till sitt beteende. Ett vanligt straff är att städa upp i det gemensamma området och marijuanan bränns offentligt.

Stöld, misshandel och otrohet är exempel på brott mot gemensamma regler som Avelao nämner.


– När man gifter sig ingår man ett avtal och vi medlar för att lösa äktenskapsproblem. Innan en skilsmässa finns det en obligatorisk betänketid på två månader. De vanligaste problemen vi har är familjeproblem och barn som snattar. Vi har inga stora problem i vår kommun. Mord har vi aldrig varit med om.

En del zapatister söker sig till städerna för att få arbete och tjäna mer pengar. För att lämna byn en längre tid begär man tillåtelse. Bryter man mot det finns det straff.

Hur löser man problem som uppstår mellan en zapatist och en utomstående?


– Vi erbjuder att hjälpa till och i många fall accepteras det eftersom ingen i kommitéen för det goda styret tar betalt. Det finns även fall med konflikter mellan personer boendes i kommunen som inte är zapatister som anlitar oss för medling eftersom de statliga myndigheterna både tar bra betalt och ofta är korrupta.

skylt_web

_- Ni befinner er i zapatistiskt rebell territorium. Här bestämmer folket och regeringen lyder, blir man välkomnad av när man ankommer till en zapatistisk kommun_

*Kollektivt arbete ger majs, skola och sjukvård*
Att leva ett zapatistliv innebär kollektivt arbete för det gemensamma två dagar per vecka. På så sätt har zapatisterna lyckats försörja invånarna med basfödorna ris och bönor, ge dem grundskola, sjukvård och elförsörjning.


–Att ha tillgång till lyse är en en mänsklig rättighet, påpekar Elias från Morelia.

I La Realidad är hälften av de boende zapatister. Santiago, från La Realidad som inte är zapatist, är missnöjd.


– Zapatisterna har en skola och skulle kunna dela den med oss. Regeringen gör ingenting för oss ute i byarna.

Inkomsten från det kollektiva arbetet går till gemensamma kostnader och en del delas lika mellan de boende. Kvinnorna bedriver hantverkskooperativ och har egna butiker. De odlar även majs och har djur. De anser att det är en förutsättning för jämlikhet att kvinnorna har egen ekonomi. För kvinnorna är det kollektiva arbetet det centrala. Genom det skapar man enighet och undviker lidande.

Full jämlikhet mellan män och kvinnor har ännu inte uppnåtts - det är till exempel omöjligt att få en man att baka tortillas, säger en av zapatistkvinnorna.

De klagar över att regeringen sätter upp butiker bredvid deras och använder EZLN-beteckningen för att öka försäljningen. Andra problem är att hitta en bra avsättningsmarknad för produkterna. Ofta säljs varorna till underpris och att exportera utomlands anses alltför byråkratiskt krångligt.

*Örtmedel och ekologiskt tänkande*
Innan autonomin fanns det stor undernäring och många sjukdomar bland folket. I dag har man kommit till rätta med mycket. Sjukstugor finns i varje större by och vaccinationsprogram genomförs regelbundet. Man använder mest örtmedel och när det inte hjälper tar man till kemisk medicin. Det viktiga är det förebyggande arbetet och hänsynen till mentala problem. Genom att lösa dessa har man minskat förekomsten av fysisk sjukdom. Det är påfrestande att vara en minoritet med ständiga hot över sig.

Hänsyn till naturen finns med i allt arbete. Det är förbjudet att använda virke annat än till att bygga hus. Skogen är jordens lungor och måste väl bevaras. Att använda kemiska bekämpningsmedel och att odla genmanipulerat är totalt förbjudet. Att rädda ursprungliga odlingsplantor är ett projekt som pågår.

*Nätverk*
Under senare år arbetar man aktivt med att skapa nätverk med organisationer som har samma inriktning - att arbeta för mänskligheten och mot nyliberalismen. Zapatisterna består av tre olika grupper av ursprungsfolk med tre olika språk men arbetar huvudsakligen med nätverk med alla grupper av människor som drabbas av så kallade "dåliga regeringar".

Zapatisterna arrangerar ett kontinentalt möte för ursprungsfolk i norra Mexico den 11-14 oktober och under den kommande nyårshelgen en träff i Chiapas enbart för kvinnor.

Läs mer på EZLN:s hemsida

Läs mer om EZLN och det förra internationella mötet på UBV:s hemsida.

_Helén Ivarsson, UBV_