Miljö

Starkare krav på att Yasuní ska skyddas

För två veckor sedan krävde fem miljöorganisationer att det utfärdas speciella skyddsåtgärder för nationalparken Yasuní.

Shamanernas växter försvinner

Vägar, kolonisering, monokultur och skogsskövling är ett ökande hot mot den biologiska mångfalden.

Genmajs ökar

Genmodifierad majs odlas nu på 1500 ha i Honduras. Siffrorna redovisades i höst på ett möte ordnat av FN-organet FAO.

Undantagstillstånd i delstaten Amazonas

Undantagstillstånd har utfärdats i Brasiliens största delstat Amazonas på grund av den låga vattennivån på Amazonasfloden. Fyra städer är deklarerade som katastrofområden.

Illegal export av djur ökar

Exporten av vilda djur från Ecuador ökar stadigt och kontrollen är bristfällig. Polisens miljöenhet UPAM tar emot omkring tio anmälningar om dagen, och högst 1 procent av dem leder till att ett djur kan tas om hand av en skyddsinstitution.

Petrobras misstänks förorena dricksvatten

Miljödepartementet i Orellanas provinsstyre slår larm till miljöministeriet, energiministeriet och till brasilianska oljebolaget Petrobras. Bolaget anklagas för att tömma förorenat borrvatten i Rio Coca i närheten av bosättningen Huataracu.

Afrikansk snigel hotar ekosystemet

Slemmet från en stor snigel säljs på gatan i Ecuador, som ett medel för att förbättra huden. Snigeln, härstammar från Kenya och Tanzania, och räknas som en av de hundra mest skadliga djurarterna.

Motståndet mot Baba-dammen växer

Det sjätte mötet om Baba-dammen, ett kombinerat reglerings-, vattenkrafts- och bevattningsprojekt , genomfördes i veckan på Universitetet i Quevedo. Nu växer motståndet mot projektet.

Aktiv vulkan hot mot miljön

Vulkanen utanför Santa Ana visar inga tecken på att minska sin aktivitet. Människor har på eget bevåg flyttat från närområdet och nu kritiserar miljöorganisationen Cesta staten för att inte ta risken för ett utbrott på allvar.

Palacio ber FN ingripa mot besprutningar

I sitt avslutningstal vid det 60:e FN-mötet bad president Palacio att Colombia skulle acceptera begränsningen på tio kilometer i gränsområdet som inte får besprutas med giftet glifosat.

Sidor

Prenumerera på Miljö