Miljö

Staden som bara är känd för sina föroreningar

En majoritet av befolkningen i industristaden Bajos de Haina i Dominikanska republiken rapporteras lida av åkommor som astma, lung- eller magproblem. Trots att staden klassats som en av de mest förorenade i världen fortsätter fler än hundra fabriker att spy ut giftig rök över invånarna.

Världens länder överens om historiskt klimatavtal

Ett globalt klimatavtal blev klart på lördagskvällen efter två veckors intensiva förhandlingar. För första gången finns ett avtal för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. Utsatta nationer kommer dock inte att få ekonomisk kompensation för klimatskador.

Vattenbrist försvårar livet för Havannas invånare

En rekordlång torka har slagit hårt mot Kubas vattenreservoarer och för många invånare i huvudstaden Havanna är det en daglig kamp att få tag på vatten.

Brasilianska sojafält driver bort småbönder

Sojaodlingarnas utbredning skapar problem för småbrukare. Foto: Ucastiglioni/Wikimedia Commons

I den nordbrasilianska delstaten Pará i Amazonas har storskaliga sojaodlingar trängt undan många småbönder och deras odlingar. Många är mycket kritiska till den monokultur som tagit över i sojaexportens spår.

Dammar kan rädda mangroveskogar i Surinam

Surinam förlorar mangroveskog i snabb takt. Forskare varnar för att alla mangroveträd längs kusten kan vara borta om 30 år om inte åtgärder vidtas.

Inga glada laxar i Chiles vatten

Trassliga nät. Antalet småskaliga fiskare minskar i Chile. Foto: Lisa Karlsson

Omkring 91 000 människor i Chile försörjer sig på småskaligt fiske. Många av dem, främst i de södra delarna av landet, tillhör urfolket mapuche. För dem är fisket en livsstil. En kultur som nu håller på att tas ifrån dem, både till följd av den rådande ekonomiska modellen och av de förändringar som sker i klimatet.

”Avstå från privilegier eller försvinn som dinosaurier”

Till vänster, Emberto Díaz från småbrukarrörelsen Fensuagro, Colombia. Foto: Oscar Barajas

I Colombia leder klimatförändringar redan nu till försämrade levnadsvillkor och miljökatastrofer. Till de allvarligaste konsekvenserna hör ökad brist på vatten.

Klimatkris i behov av sanering

Törst. En av de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna är torkan. Foto: Lisa Karlsson

Agronomen Camila Montecinos, från organisationen Grain, berättar om klimatförändringarnas problem, lösningar och om framtiden.

"Paris är inte slutet utan början på en process"

Chiles president Michelle Bachelet betonar i en exklusiv intervju med IPS att de överenskommelser som nås vid klimatmötet i Paris måste vara bindande och universella.

Värsta torkan på 50 år plågar nordöstra Brasilien

Den lokala skolan har aldrig varit så viktig som nu för landsortsbefolkningen i Pacheco i nordöstra Brasilien. Skolan är den enda platsen där det fortfarande går att få tag på rent vatten. Vattnet hämtas med hjälp av tankbilar som fylls på vid en reservoar som ligger fyra mil bort. Problemet är bara att reservoaren nu har börjat tömmas, samtidigt som torkan i regionen bara fortsätter.

Sidor

Prenumerera på Miljö