Miljö

Flera små satsningar kan rädda många liv i Honduras

Livet har förändrats dramatiskt för en kvarts miljon människor som lever i fattiga kvarter i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Tack vare ett internationellt projekt löper befolkningen nu en betydligt mindre risk att förlora sina liv och hem på grund av jordskred eller andra klimatrelaterade katastrofer. Projektet går under namnet 100x100-planen, vilket syftar till de 100 arbetsinsatser som genomförts under lika många dagar. Det har finansierats av Centralamerikanska banken för ekonomisk integration, Cabei.

Argentinsk stad protesterar med sopfestival

Många argentinska städer anordnar festivaler för att hylla och uppmärksamma lokala specialiteter. Nu gör staden Bouwer i landets centrala delar detsamma - genom en festival på temat sopor. Bouwer är en liten stad strax utanför storstaden Córdoba i centrala Argentina. I 28 års tid var orten känd för dess enorma soptipp, dit mängder av avfall från storstaden dumpades utan att någon miljöhänsyn togs.

Organisationer uppmanar gruvbolagens hemländer att ta ansvar

Latinamerikanska organisationer uppmanar värdens länder att ta ett större ansvar för den verksamhet som deras företag bedriver utomlands, särskilt inom utvinningsindustrin. Nu tar Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för första gången upp frågan om hemländernas ansvar. - Ofta är dessa företag mäktigare än regeringar och kan helt enkelt köpa tjänstemän, säger Pedro Landa från Honduranska centret för kollektiv utveckling.

Kontroversiell flygbesprutning fortsätter trots förlikning

Hemlighetsmakeriet kring förlikningen mellan Ecuador och Colombia gällande colombianska flygbesprutningar mot kokaodlingar har väckt upprördhet bland den drabbade lokalbefolkningen i gränstrakterna mellan de båda länderna.

Ett år efter Sandy - i väntan på nästa jätteorkan

Ett år har gått sedan orkanen Sandy drog in över nordöstra USA och orsakade stora materiella skador i världens finansiella centrum. Dagarna innan hade jätteorkanen skördat liv i Västindien och skapat en enorm förödelse som länderna först nu har börjat återhämta sig från. Frågan är bara när nästa jätteorkan ska drabba regionen.

Ursprungskvinnorna försvarar livet och territoriet!

Ursprungskvinnorna mobiliserar sig i protest mot oljeutvinningen i naturreservatet Yasuní, Quito 2013-10-16 from Latinamerika.nu on https://vimeo.co

Brasilien bland världens största utsläppsländer

Brasilien har nu placerat sig bland de värsta utsläppsländerna i världen med ökade utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen. På drygt tio år har det blivit dubbelt så många bilar och fyra gånger fler motorcyklar på landets vägar.

Forskare: Fler naturreservat i Latinamerika för stärkt skydd av biologisk mångfald

Betydligt större naturområden i Latinamerika måste skyddas om den biologiska mångfalden i världen ska kunna bevaras i enlighet med de mål världens länder har satt upp. Det slår en grupp forskare fast efter att ha analyserat artrikedomen bland världens växtarter. Mänsklighetens överlevnad hänger samman med de 8,7 miljoner olika växter, djur och andra levande organismer som bidrar till den luft, det vatten och den mat vi behöver. Men en stor del av denna artrikedom är på väg att försvinna, vilket på sikt också hotar mänskligheten.

Företaget Boliden stäms av chilenska barn

På 1980-talet sålde Boliden giftigt våtverksslam från Rönnskärsverken i Skellefteå till det chilenska företaget Promel som visat intresse för att utvinna metaller

Ursprungsfolkrörelser protesterar mot oljeutvinningen i Amazonas

I tisdags anordnade organisationen Ecuarunari en stor manifestation i centrala Quito mot president Correas beslut att borra efter olja i det unika naturreservatet Yasuní. Ursprungsfolkrörelser, studentorganisationer och politiska partier deltog i manifestationen som undertrycktes av polisiära styrkor.

Sidor

Prenumerera på Miljö