Jämställdhet

”Hela kvinnans liv skadas”

I staden Estelí i norra Nicaragua bor och arbetar två advokater med vitt skilda syn på kvinnors rättigheter. Den ena anser att den nya reformen av Lagen mot kvinnovåld är ett bevis på patriarkatets dominans. Den andra menar att reformen inte är tillräcklig utan att hela lagen bör upphävas eftersom den diskriminerar män. I denna första del berättar Heisel Soza Peralta, advokat på kvinnorättsorganisationen MIRIAM, hur hon ser på saken.

Parad mot homofobi i La Paz

Under lördagen arrangerades en Gay Pride-parad i Bolivias huvudstad La Paz. För första fanns det även en sektion för heterosexuella som vill demonstrera mot homofobi och transfobi i paraden.

Nicaragua: Misshandlade kvinnor kan tvingas förlikas med förövare

Konservativa grupper i Nicaragua har fört en hård kamp mot den särskilda lag mot kvinnomisshandel som infördes i landet för knappt ett år sedan. Nu har de vunnit en delseger. Detta efter att Högsta domstolen beordrat att lagen ska ses över för att offer och förövare ska kunna komma överens med hjälp av förlikning.

Misshandel av transpersoner mobiliserar HBT-aktiva i La Paz

Förra fredagen samlades omkring 200 personer från olika människorätts- och intresseorganisationer för en manifestation mot homofobi i La Paz, Bolivia.Under banderollen "Homofobin dödar" och "Alla har vi rätt att leva som de vi är" ville de manifesterande på 23-årsdagen av WHO:s avpatologiserande av homosexualitet belysa att dödsoffer fortfarande skördas i landet till följd av homofobin.

Abortlagstiftning kritiseras hårt i El Salvador

El Salvadors abortlagstiftning har kommit att debatteras flitigt den senaste månaden efter att en kvinna på läkares inrådan vädjat till Högsta Domstolen att få tillstånd att genomgå en abort. Den 22-åriga kvinnan lider av sjukdomen Lupus och njursvikt och läkarna har därför klassat graviditeten som en högrisk graviditet. Genom ultraljud har det också kunnat konstateras att fostret saknar stora delar av hjärnan och därför inte har några chanser att överleva utanför livmodern.

Lagen som ska skydda kvinnorna under debatt

Lag 779 i Nicaragua som bestraffar det könsrelaterade våldet har kritiserats av aktörer från den katolska, och den evangeliska kyrkan, advokater och domare. Samtidigt försvaras den av feministiska rörelser och ordförande i Högsta domstolen. Kritikerna anklagar den för att riskera männens rättigheter och skapa obalans i relationerna mellan män och kvinnor.

Lesbiska kvinnor kräver rättvis behandling

Lesbiska kvinnor i Nicaragua kräver rättigheten att adoptera samt erkännandet av familjer utformade av två kvinnor. De vill att brottsbalken ska klassificera diskriminering mot homosexuella, lesbiska och transexuella personer som våldsutövande vilket går emot grundlagens princip om jämlikhet. Kraven presenterades i ett öppet brev till den nicaraguanska staten, signerat av de två rörelserna "Grupo Lésbico Feminista Artemisa" och "Grupo Lésbico Somos Tribaditas", i samband med den "lesbiska synlighetens dag" på fredagen skriver nyhetssajten Confidencial.

Få latinamerikanska länder förbinder sig att stoppa kvinnovåldet

Få latinamerikanska länder ansluter sig till FNs kvinnoorgan, UN Womens, arbete mot kvinnomisshandel. Detta trots att det är ett stort problem både globalt och i de specifika latinamerikanska länderna.

Straffrihet bakom våg av kvinnomord

El Salvador är ett av de länder i världen där flest mord på kvinnor begås, och på senare tid har flera nya brutala våldsdåd fått stor uppmärksamhet i landet. Våldet mot kvinnor hänger enligt kvinnoorganisationer samman med att så få gärningsmän ställs till svars för sina handlingar. Lokala kvinnoaktivister menar dessutom att den machokultur som råder driver på våldet, liksom myndigheternas oförmåga att inse omfattningen av det våld som drabbar just kvinnor.

”Vi lever bara en gång, så ta vara på livet”

Maritza Pineda ser våldet mot kvinnor vart hon än går i Nicaragua. I skolorna, i hemmen, på gatorna, på arbetsplatser och på marknaderna. Hon menar att kvinnorna måste bryta tystnaden och prata om det ska ske en förändring i samhället.

Sidor

Prenumerera på Jämställdhet