Jämställdhet

Kvinnor visar vägen i gruvmotstånd

Gruvmotsåtåndsrörelsen La Puya i Guatemala är känd för sina kvinnliga aktivister och deras strategier för att undvika våld under manifestationer. När de i förra veckan firade två år som rörelse passade Latinamerika.nu på att besöka dem. - Kvinnor drabbas annorlunda än män av gruvindustrin, säger Yolanda Oquelí från San José del Golfo. - Till exempel är kontakten med vatten fundamental för oss kvinnor, och vattnet blir förorenat om en gruva kommer hit. Jag tror att det är en viktig orsak till varför vi kvinnor är del av denna kamp.

Fredsförhandlingar - men var är kvinnorna?

Kvinnor lämnas utanför i beslutsfattande både på lokal och på hög nivå i samband med viktiga beslut som gäller Colombias och hela folkets framtid. En rapport från FNs utvecklingsfond för kvinnor - UNIFEM, där man har undersökt deltagande av kvinnor i 24 olika fredsprocesser sedan 1992, visar att endast en av 40 undertecknare av avtal i fredsprocesser var kvinna. Sofia Nordenmark jobbar med rättighetsbaserat arbete och påverkansarbete inom mänskliga rättigheter för Svenska kyrkan. Hon genomför bland annat utbildningar i Colombia i rättighetsbaserat utvecklingsarbete med fokus på genus.

Kvinnor med latinamerikansk bakgrund väver solidariskt nätverk i Sverige

Tusentals kvinnor med latinamerikansk bakgrund har kommit till Sverige av olika anledningar. Nu har en grupp av dessa bildat ett eget nätverk. Initiativtagaren heter Carmen Blanco Valer. Här berättar hon för Latinamerika.nu hur nätverket växt fram. Vilken bakgrund har de latinamerikanska kvinnorna i nätverket?

Tonårsmammorna fastnar i hemmet

Nicaragua är det land i Latinamerika med allra flest tonårsgraviditeter. Nästan en tredjedel av alla tjejer mellan 15 och 19 år har redan barn. Latinamerika.nu har träffat den 16-åriga mamman Claudia Alvarado och Lola Esquivel, ledare för kvinnokooperativet Gloria Quintanilla i Santa Julia, för att tala om problematiken som unga graviditeter medför. - Min son vägde 3,8 kg vid födseln. Jag var väldigt rädd för att föda honom och var tvungen att göra kejsarsnitt. Jag kände mig aldrig trygg på sjukhuset.

Framsteg för kvinnors rättigheter - men ökade klyftor hotar utvecklingen

År 2015 är slutdatumet för FN:s så kallade millenniemål och en ny FN-rapport visar att många länder gjort stora framsteg. Samtidigt är flertalet av målen långt ifrån uppnådda. De senaste tjugo åren har det skett stora framsteg i tillgången till familjeplaneringsprogram, i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt möjligheter till utbildning för flickor. Sedan FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 har viktiga mål uppnåtts som gäller kvinnors rättigheter men samtidigt har de globala klyftorna ökat dramatiskt enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA.

"Kvinnor anses inte lämpade för att vara ledare"

Nicaragua är ett av få länder i världen som har ungefär samma andel kvinnor och män i riksdagen. Det lägger grund för en könsmaktfördelning i landet, men ännu är det långt kvar tills kvinnor har samma förutsättningar som män i Nicaragua. Latinamerika.nu träffar Rosalpina Guiterrez, generalsekreterare för lantarbetarorganisationen ATC i Jinotega i norra Nicaragua för att tala om om kvinnors situation på landsbygden. Rosalpina Gutierrez är 50 år. Hon är född och uppvuxen på landsbygden utanför Jinotega och är sedan 2002 ATCs generalsekreterare.

Kvinnorna tar över Latinamerika.nu!

Under hela denna vecka, i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars, kommer allt material vi publicerar här på Latinamerika.nu att handla om kvinnor. Klicka här för att komma direkt till temasidan.Trevlig läsning!

Tusentals kvinnor mördas varje år i Brasilien

Under en period på tio år mördades 40 000 kvinnor i Brasilien. Alla föll offer för så kallade femicid - mord där kvinnor blir mördade på grund av sitt kön. I veckan hålls ett möte i Porto Alegre där ickestatliga organisationer ska sammanställa en rapport om det våld som drabbar landets kvinnor.

Kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden i Latinamerika under lupp

Latinamerikanska kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ökar, men traditionella könsroller och diskriminering gör att kvinnor inte deltar på samma villkor som män. Det slår en ny unik kartläggning utförd av fem olika FN-organ fast. Latinamerika.nu har fått en exklusiv intervju med en av rapportens huvudförfattare.

"Männen diskrimineras"

I staden Estelí i norra Nicaragua bor och  arbetar två advokater med vitt skilda syn på kvinnors rättigheter. Den  ena anser att den nya reformen av Lagen mot kvinnovåld är ett bevis på patriarkatets dominans. Den andra menar att reformen inte är tillräcklig utan att hela lagen bör upphävas eftersom den diskriminerar män. I denna andra del berättar viceordföranden för Estelís advokatförening, Elmer Umanzor Guillén, om hur han anser att kvinnor utsätter män för våld i minst lika stor utsträckning.

Sidor

Prenumerera på Jämställdhet