Jämställdhet

Ursprungskvinnor emot negativ globalisering

Globaliseringens negativa aspekter med frihandelsavtal, genpatent och privatiseringar hotar ursprungsfolkens existens men slår extra hårt mot dess kvinnor. På Amerikas sociala forum i Caracas sluter sig ursprungsfolkkvinnorna samman för att motarbeta dessa hot.

30 procent av Brasiliens kvinnor utsatta för våld i hemmet

En undersökning som Världshälsoorganisationen (WHO) gjort i tio länder visar att ungefär en tredjedel av de brasilianska kvinnor som tillfrågades har utsatts för fysiska övergrepp av sina partners.

Kongressen granskar nytt regeringsförslag

Finansministerns och regeringens förslag till hur statens inkomster från oljeexporten skall användas granskas nu av kongressens 100 ledamöter. Genom att skapa ett helt nytt och fristående konto för ”Social och reproduktiv reaktivering av vetenskapligt och tekniskt utvecklingsarbete och ekonomisk stabilitet” vill man få större insyn och klarhet i hur oljeinkomsterna används. På endast denna punkt kunde beslut tas medan resten är under bearbetning.

EU-projekt stöder kvinnors företagsamhet

Kvinnor från fyra latinamerikanska och två europeiska länder sammanträffar denna vecka i Cuenca i regionen Azuay. De möts för att diskutera ett projekt med syftet att förbättra kvinnors livsvillkor.

8 mars: mer kredit och mindre jordreform

Den 8 mars markerades av Lulas resa till inlandet i delstaten Rio Grande do Norte där han lanserade programmet ”Crédito para a Igualdade das Mulheres” – kredit för kvinnornas jämlikhet. I São Paulo demonstrerade mera än 20 000 kvinnor på gatorna för högre lön, bättre arbetsvillkor samt mot våld och rasism.

Bolivia måste komma till rätta med kvinnoförtrycket

Den bolivianska kvinnan tvingas fortfarande utstå en manschauvinism på flera håll i samhället. Diskrimineringen gentemot kvinnor existerar såväl i familjelivet som på den politiska arenan. I samband med att Bolivias grundlag nu ska arbetas om är det därför viktigt att kvinnors representation under utformningsarbetet lyfts fram.

Man eller människa? – Unga nicaraguanska män är både vinnare och förlorare i machospelet

I Nicaragua är manlig identitet nära förknippad med machokulturen. Manlighetskulten innebär en trygghet för den som passar in, men försvårar för goda relationer mellan könen och i samhället. Och den innebär ett tufft socialt tryck på den som först och främst vill vara människa.

Nicaraguas kvinnor extremt hårt drabbade av våld

På den internationella dagen mot kvinnovåld i slutet av november publicerades en alarmerande rapport om nicaraguanska kvinnors situation. Var tjugonde minut söker en nicaraguansk kvinna vård efter att ha blivit misshandlad eller våldtagen av en man. Antalet tonårsgraviditeter som är en följd av incest och våldtäkt är "oräkneliga", enligt hälsominister José Antonio Alvarado, som kategoriserar våldet mot kvinnor som Nicaraguas största psykosociala och strukturella problem.

Sidor

Prenumerera på Jämställdhet