Ekonomi

EU-länders biståndslöften ej uppnådda

Trots löften från Europas 15 rikaste länder om att avsätta minst 0,7 procent av bruttonationalprodukten till bistånd är färre än hälften av länderna på väg att nå målet inom utsatt tid. Biståndsmålet på 0,7 procent slogs fast genom en FN-resolution 1970 och bekräftades i mars 2002 vid Internationella konferensen för utvecklingsfinansiering, och även 2005 när EU:s biståndsministrar möttes i Bryssel och beslutade att målet skulle vara uppnått senast till 2015.

Mexikansk cocktail: informell arbetskraft och matbrist

Den globala utmaningen för den internationella arbetsorganisationen (ILO) idag är att skapa 600 miljoner nya arbetstillfällen det närmaste decenniet och gör något åt de 27 miljoner människor som har blivit arbetslösa på grund av den ekonomiska krisen.

Fattigdomen minskar i Brasilien

Fattigdomen och klyftorna fortsätter att minska i Brasilien. I januari nådde ojämlikheten sin lägsta nivå sedan 1960, enligt mätningar med Gini-koefficienten. Men landet fortsätter att vara ett av världens mest ojämlika länder. 

Brasilien rankas som världens sjätte ekonomi - större än Storbritannien

Under 2011 var tillväxten i Brasilien knappt hälften så stor som 2010. Trots det anses den ekonomiska utvecklingen i landet vara exceptionell, med tanke på de hinder för produktivitet och konkurrenskraft som råder. Landet har nyligen rankats som världens sjätte största ekonomi. Under 2011 växte den brasilianska ekonomin med mindre än hälften av tillväxten på 7,5 procent för 2010.

Kritik mot satsningar på industrizoner i Haiti

En ny industripark, Caracol, håller på att skapas av Haitis nya regering med 124 miljoner dollar från amerikanska skattebetalare och 55 miljoner dollar från Interamerikanska utvecklingsbanken. Förhoppningen är att den ska locka till sig utländska investerare. Kritiker menar dock att fabrikerna inte kommer att föra med sig välstånd för landets befolkning.

Argentinas väg ur krisen lärdom för EU och USA

Det som händer i EU och USA i dag hände för tio år sedan i Argentina. Då hölls massiva protester på gatorna i alla större städer i samband med den ekonomiska kollapsen. Sedan inleddes ett nytt kapitel i landets historia. Många skadades och 40 personer miste livet i de historiska protesterna den 19 och 20 december 2001 i Argentina. Demonstrationerna följde efter år av lågkonjunktur och skuldsättning som i sin tur ledde till en ekonomisk kollaps, skyhög arbetslöshet och en fattigdom som aldrig tidigare skådats i landets moderna historia.

Inkomstskillnaderna ökar i världens länder enligt nya rapporter

Palats på ena sidan gatan och slum på den andra. Lyxbilar med tonade rutor som passerar förbi människor som köar för matkuponger. Detta var en vanlig syn när Danielle Nierenberg nyligen reste runt i 30 av världens länder för Worldwatch Institutes räkning. En färsk OECD-rapport bekräftar samtidigt att inkomstskillnaderna mellan de rika och fattiga i världens länder ökar.

Stora omdaningar på Argentinas politiska arena efter presidentvalet

Redan veckan efter att Cristina Fernandez Kirchner och alliansen Frente para la Victoria vunnit valet i Argentina annonserade regeringen en rad förändringar. Bland annat ska penningflykten stramas upp genom restriktioner av växling till amerikanska dollar, och subventionerna av el, gas och vatten slopas.

Fattigdomen minskar i Latinamerika

Fattigdomen i Latinamerika är idag den lägsta på 20 år. Utvecklingen presenteras i en rapport utförd av FN:s regionala organ, Ekonomiska Kommissionen för Latinamerika och Karibien (ECLAC).

Storbolags skatteflykt främsta orsaken till biståndsberoende

Skatteflykt - inte korruption - är den främsta anledningen till att utvecklingsländer fortsätter att vara beroende av bistånd, visar en ny rapport. Trots det inriktar sig EU-kommissionen främst på insatser mot korruption. Rapporten från Eurodad, en sammanslutning av frivilligorganisationer i 19 europeiska länder, ger en detaljerad översikt av de många sätt som multinationella företag använder för att undvika att betala skatt i de länder där de är verksamma. I rapporten uppmanas EU att ta itu med skattefusket.

Sidor

Prenumerera på Ekonomi