Barn & unga

Fattigdomen ett av barnens stora problem

Vilket land i Latinamerika är bäst att bo i sett ur barnens perspektiv? Frågan är komplex och allt beror givetvis på vilka parametrar som används när undersökningar av det här slaget görs. En av de huvudsakliga anledningarna till att barn far illa är fattigdom och där ligger länder som Guatemala och Bolivia risigt till. Barnen i Costa Rica och Argentina har det betydligt bättre enligt statistik från Unicef.

Skolgången i Mexiko, en fråga om kvantitet framför kvalitet?

Mexiko har ett utbildningssystem som på ytan ser ut att röra sig i rätt riktning. Det öppnas nya skolor och det har sedan 2008 varit obligatorisk skolplikt från tre års ålder och enligt Utrikespolitiska Institutet har framgångarna med att få alla barn till skolan varit stora. Dock har kritiken mot skolsystemet ökat och då främst från inhemska röster som påpekat bristerna i systemet. - Det är en ond cirkel som inte går att bryta säger Lucy Arroyo, universitetslärare.

Fototävling med flickor i fokus

I förrgår, den 11 oktober, på Internationella flickdagen, korades vinnarna i den fototävling som Plan Internacional i Latinamerika organiserat för att uppmärksamma sin kampanj Por ser niña. Bilderna fångar upp flickor från elva länder i regionen, och på första plats kom porträttet ”Ana” av Andreina Lucchesi i Panamá.

Dagis strategi mot fattigdom

Brasiliens nya strategi i kampen mot fattigdomen är att satsa på de första åren i livet. Brasil Carinhoso – det ömsinta Brasilien – heter programmet som på bara fem månader lyft nästan tre miljoner små barn ur misären, enligt den federala regeringen.

Internationella Flickdagen i Bolivia

Sedan 2009 har Plan International utfört flera undersökningar i världen med flickor i fokus. Dessa undersökningar har bland annat handlat om utbildning, delaktighet och hälsa. Sedan resultaten av undersökningarna framkom har Plan genomfört ett aktivt informationsarbete för att påverka FN att uppmärksamma flickors utsatthet i världen. I mars i år utnämnde FN 11 oktober som den internationella Flickdagen. LA.nu träffade Sergio von Vacano, rådgivare inom utbildningsprogrammet i PLAN Bolivia, som förklarade vikten av att införa Flickdagen.

Mexiko – slutet på den amerikanska drömmen för många unga

Under årets första sju månader deporterades flera tusen centralamerikanska barn och ungdomar från Mexiko - det land som blir slutdestinationen för många migranter som när en dröm om att ta sig till USA och bort från fattigdom och våld. Statistik från Mexikos nationella migrationsinstitut, INM, visar att 3 391 barn och ungdomar från Guatemala, Honduras och El Salvador deporterades från landet mellan januari och juli i år. Det är en 50-procentig ökning jämfört med samma tidsperiod föregående år. Av dessa reste 2 801 in i landet utan sällskap av någon vuxen.

Kvotering till statliga universitet i Brasilien

En ny brasiliansk lag slår fast att hälften av alla platser på landets främsta universitet ska gå till elever som fått sin utbildning inom de offentliga skolorna. Åtgärden syftar till att ge fler studenter från fattiga hem en möjlighet till högre utbildning. Akademikern och författaren Pablo Gentili är positiv till reformen.

Lopp för medvetenhet kring barnarbete

Den tionde juni springer barn och vuxna ett lopp i fem olika latinamerikanska länder samt Spanien för att öka medvetenheten kring barnarbete. I Latinamerika beräknar man att det finns tio miljoner barnarbetare.

Flickor dubbelt diskriminerade

Flickor diskrimineras dubbelt, på grund av både ålder och kön. Därför inleder den internationella organisationen Plan till hösten en kampanj världen över som inriktar sig främst på flickors utbildningsmöjligheter. "Att vara flicka" inleds i oktober. I samband med den internationella barndagen nästa höst kommer Plan, en internationell organisation som jobbar för barns rättigheter i 50 olika länder, att påbörja en kampanj som fokuserar på ojämlikheten mellan könen och tillgången till utbildning för flickor.

Våldsvåg slår hårt mot elever och lärare

Elva skolbarn har mördats i El Salvador sedan vårterminens början den 23 januari. Den eskalerande våldsvågen i landet har slagit hårt mot skolorna där både lärare och elever utsätts för utpressningar, rån - och mord. Den 29 februari sköts Wilber Geovany Hernández till döds utanför ingången till den skola i San Salvador där han precis avslutat en kvällslektion. Han blev därmed den elfte skoleleven som dödats i El Salvador sedan vårterminens början.

Sidor

Prenumerera på Barn & unga