Universitetsstudier på landet

*I södra Bahia startar de jordlösas rörelse MST, tillsammans med det federala universitetet UFBA, universitetskurser i agronomi. Men istället för studier i städerna har de jordlösa lyckats förflytta universitetet till landsbygden. ”Vi tar undervisningen till vår verklighet,” säger eleven Lucineia Durães.*

Inför högskoleprovet sitter 78 studenter djupt koncentrerade under den förberedelsekurs som MST erbjuder på nybosättningen Terra Vista. I lokalen intill avslutar de blivande jordbruksteknikerna den fjärde av sju etapper på sin yrkesutbildning. Några hundra meter därifrån byggs ett nytt campus som ska ta emot agronomistudenterna i februari. Och med tiden hoppas man starta upp även andra universitetskurser här i Terra Vista.

Eleverna kommer från nybosättningar i hela delstaten. Lucineia Durães är 24 år och pluggar förberedelsekursen till universitetet samtidigt som hon administrerar yrkesutbildningen i jordbruksteknik:
-Vi har alltid prioriterat utbildning inom rörelsen. Nu har vi kommit till en ny fas i vårt utbildningsprojekt. De personer som för 15 år sedan gick grundskolan på MSTs skolor har nu blivit så gamla att de kan börja på universitetet.

De flesta lärarna kommer från universitetet i den närliggande staden Santa Cruz; istället för att eleverna åker till staden så är det lärarna som kommer till landsbygden. Lucio Mauro Hohlenwerger Agoro är agronom och håller lektionerna i mekanik på skolan:
-Jag tycker att det är helt rätt att vi lärare kommer hit. Eleverna kommer ju närmare deras framtida arbetsplatser på det sättet.
Lucio poängterar hur viktiga utbildningarna är:
-Förut har det kommit folk utifrån med sin tekniska kunskap, klasstillhörighet och kultur för att visa hur bönderna ska göra och inte göra. Här är det jordbrukarnas egna barn som lär sig agronomi och kan blanda det med sina egna erfarenheter, säger han.

Utvecklingen är typisk för hela Brasilien där fler och fler jordlösa nu har tillräckliga förkunskaper för att studera på universitetsnivå.
-Den genomgående tanken är att blanda teori och praktik. Det gör vi bäst om vi tar undervisningen till våran verklighet, säger Lucineia Durães.

_Fernando Arias_