Honduras

Småbrukare får tillbaka mark

2 600 familjer i Rio Bajo Agúan får tillbaka sin mark. I söndags skrev Honduras president, Porfirio Lobo, jordbruksinstitutet och småbrukarrörelsen under ett avtal som återger familjerna rätten till 11 000 hektar mark, som de kämpat för i flera år. Småbrukarrörelsen i området Rio Bajo Aguán, MUCA, som består av 28 kooperativ, ser avtalet med presidenten som en seger. Samtidigt är det början på en lång process för att återta all den mark som fråntogs dem under 90-talet genom illegala köp av de största markägarna i Honduras, Miguel Facussé, René Morales och Reinaldo Canales.

Nicaragua stänger portarna för kuppmakare

Roberto Micheletti, som agerade president i Honduras under statskuppen, blev nekad inträde i Nicaragua förra veckan. Micheletti var inbjuden till det nicaraguanska liberala partiets kongress. Han var inbjuden som viceordförande för Liberala Internationalen, en titel som Micheletti blev utnämnd till i december 2009. Roberto Micheletti säger att han å ena sidan respekterar det nicaraguanska beslutet, men att han å andra sidan blev förhindrad att fullfölja sitt första uppdrag som viceordförande i Liberala Internationalen.

43 politiska mord i Honduras

En människorättsorganisation i Honduras publicerar i deras tredje rapport en lista på sammanlagt 43 personer som med politiska motiv har dödats sedan statskuppen den 28 juni 2009 fram tills februari 2010. Rapporten innehåller uppgifter över människor som har dödats och som COFADEH, kommitten för anhöriga till försvunna och fängslade i Honduras, efter utredning har kunnat bekräfta har varit organiserade i motståndsrörelsen. Siffrorna är egentligen mycket högre, menar COFADEH. I många fall ber familjerna COFADEH att inte publicera namn på anhöriga i rädsla för att familjen ska bli utsatt.

Småbrukarna kämpar för rätten till jord

Det råder en konflikt på landsbygden vad det gäller småbrukares rätt och tillgång till jord. Manuel Zelaya, Honduras president som avsattes genom en statskupp förra året, verkade för en lagstiftning som var till fördel för småbrukare i bland annat i norra Honduras. Men i och med tillträdet av den nya regeringen så har småbrukarna stött på problem. - Den nya regeringen, tar inte frågan om småbrukares rätt till jord på allvar och försöker heller inte lösa den, säger Wendy Cruz från bondenätverket La Vía Campesina i Centralamerika.  

Alternativ media arbetar i motvind

-Tack vare lokala, alternativa och vissa internationella mediers enorma arbete har både Honduras och omvärlden fått veta sanningen om statskuppen. Utan dessa medier skulle det honduranska folket ha gett upp kampen och motståndsrörelsen skulle ha upplösts.

Kris som sprängkraft

Majoriteten av aktivisterna inom motståndsrörelsen mot statskuppen i Honduras är kvinnor. Enligt María Cortez, ledare från kvinnorganisationen CODIMCA, beror det på att kvinnorna är de som mest känner av hur svår situationen är, eftersom det är de som sköter om hemmet och barnen. Hon menar att det i slutänden alltid är den vanliga människan som drabbas hårdast av ekonomiska och politiska kriser. 

Kuppmakarna får politisk amnesti

  Ett nytt politiskt styre tillträdde i Honduras förra veckan. Ett av den nya kongressens första beslut var att låta de som utförde statskuppen få politisk amnesti. Motståndsrörelsen och stora delar av det internationella samfundet anser att den nya regeringen och Porfirio Lobo är en del av fortsättningen på statskuppen som ägde rum i juni förra året.

Zelaya har lämnat brasilianska ambassaden

Manuel Zelaya, Honduras president som avsattes genom en statskupp den 28 juni förra året, har lämnat landet och tagit sin tillflykt till Dominikanska republiken efter att den nye presidenten, Porfirio Lobo, installerades i går, onsdag. Zelaya har sedan fyra månader tillbaka sovit på en madrass på golvet i ett litet rum på den brasilianska ambassaden i Honduras huvudstad under den tid som kuppregeringen kontrollerat landet.

Korruptionen genomsyrar hela samhället

Korruptionen finns på alla nivåer inom den honduranska statsapparaten och myndigheterna misslyckas med att bekämpa den. Det är den bistra slutsatsen i en ny rapport. Bakom rapporten står Nationella rådet mot korruption. Det är ett statligt organ som dock är fristående från kuppresidenten Roberto Micheletti som tog makten i landet i samband med en statskupp förra sommaren. Rapportförfattarna hävdar att korruptionen i landet tillsammans med kriminaliteten och arbetslösheten utgör de största problemen för det honduranska folket. Rolando

Motståndsrörelsen firar

Den politiska, ekonomiska och sociala krisen växer i Honduras. Motståndsrörelsen firar för att de lyckades med deras kampanj att bojkotta valet. Det internationella samhället är splittrat vad det gäller att erkänna valet, medan de flesta länder verkar komma att erkänna den kandidat som fick flest röster, Porfirio Lobo Sosa, som president. Motståndsrörelsen fortsätter kampen och planerar bilda ett politiskt parti med målet att vinna nästa val.

Sidor

Prenumerera på Honduras