Honduras

Genmajs ökar

Genmodifierad majs odlas nu på 1500 ha i Honduras. Siffrorna redovisades i höst på ett möte ordnat av FN-organet FAO.

Socker löser energikris?

Ilskna taxiförare blockerade en dag Tegucigalpa i Honduras i protest mot höjda bränslepriser efter orkanen Rita.

Våldet viktig valfråga

*Våldet är det största problemet i Honduras. Det tycker en majoritet av tillfrågade i en enkät som gjorts nu under valåret (val 27 november).

Remesas ökar med 2 miljarder kronor

En av Latinamerikas absolut viktigaste inkomstkällor är "remesas familiares", det vill säga pengar som släktingar boende utomlands skickar till sina familjer i hemländerna. Honduras riksbankschef räknar med att "remesas" till landet kommer att öka med 25 procent under 2005.

Sidor

Prenumerera på Honduras