Historisk dag för ursprungsfolk i Peru

Perus president Ollanta Humala godkände den sjunde september en ny lag som ger ursprungsfolk rätt att konsulteras om aktiviteter inom deras traditionella landområden. Ursprungsfolksorganisationer har länge kämpat för att lagen ska godkännas. Nu hoppas de att relationen till staten ska förbättras.

- Staten, som bör representera alla kulturer och nationaliteter, har i praktiken bara representerat en kultur. Er röst är viktig och ska lyssnas på, sa Perus nyvalde president Ollanta Humala inför hundratals åskådare i staden Bagua på onsdagen.

Ollantas val att godkänna lagen just i Bagua var högst symboliskt. För två år sedan omkom 34 personer här i samband med en konflikt om bevarandet av naturresurser.

Lagtexten definierar vilka som räknas till ursprungsfolk i Peru och beskriver hur själva konsulterandet ska genomföras. Staten bör bland annat identifiera vilka typer av administrativa eller juridiska åtgärder som kan anses ha en direkt påverkan på ursprungsfolkens kollektiva rättigheter.     

Lagförslag som möter motstånd

ILO-avtalet 169 föreskriver att ursprungsfolken har rätt att konsulteras vid beslut som påverkar dem, som till exempel vid gruvexploatering inom deras traditionella landområden. Trots att Peru ratificerade detta avtal för snart tjugo år sedan har det aldrig följts. Beslut har fattats utan att ursprungsfolken har tillfrågats eller informerats, vilket har resulterat i hundratals lokala konflikter runtom i landet.

Den tragiska händelsen i Bagua 2009 ökade kraven på ett större inflytande för ursprungsfolk och ledde till att ombudsmannen för mänskliga rättigheter arbetade fram ett nationellt lagförslag om ursprungsfolks rätt att bli konsulterade. Förhoppningen är att lagen, utöver att garantera ursprungsfolkens rättigheter, ska resultera i färre konflikter. 

Ett godkännande av lagen har dock tagit sin tid. Förra året valde den före dette presidenten Alan Garcia att underkänna den. Han menade att lagen gav alltför stor makt till ursprungsfolken.  

Reaktioner på lagen

Men den 22 augusti röstade en enad kongress till slut ja till förslaget. Den flera timmar långa diskussionen sändes på storskärm på torget i Lima, vilket speglar det stora intresse som frågan väckt i landet. 

Ursprungsfolksorganisationerna som drivit ett intenstivt påverkansarbete för att lagen skulle godkännas kommenterar presidentens godkännande med försiktig hoppfullhet. I ett gemensamt uttalande skriver de att lagen öppnar upp vägen för en framtid med ökad inkludering och dialog mellan ursprungsfolk och regeringen. Flera representanter säger dock att det nu väntar ett intensivt arbete att bevaka implementeringen av lagen. 

Adda Chuecas, verksamhetsledare för Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, skriver på sajten Servindi att detta är en unik möjlighet för den nyvalda regeringen att genomföra djupgående förändringar i Peru, och institutionalisera en interkulturell dialog för att ändra på den historiska exkluderingen av ursprungsfolk.  

Intresset har varit stort även utanför landets gränser. FN:s specialrapportör för ursprungsfolkens rättigheter välkomnar den nya lagen: 

- Det är ett viktigt steg för ursprungsfolk i Peru, och för hela kontienenten, sa James Anaya i ett uttalande från Geneve.

Text: Kim Moberger, Latinamerikagrupperna

Fakta

 

ILO-avtalet 169 är ett av få internationella
avtal som specifikt behandlar ursprungsfolks rättigheter och är lagligt bindande.
ILO-avtalet 169 erkänner ursprungsfolkens fulla sociala, kulturella och
religiösa rätt. Även rätten till sina egna institutioner, bevarandet och
utvecklandet av sina kulturer och levnadssätt, samt rätten till traditionella
landområden skall respekteras och skyddas.

 

Sverige har inte ratificerat ILO-avtalet 169,
detta på grund av att man inte anses kunna uppfylla konventionens krav när det
gäller samernas rätt till mark.