Han kämpar för ursprungsfolkets rätt till rådslag

I samband med att man firade in den nya eran, Ojlajuj B'aktun anordnade Consejo de Pueblos de Occidente (CPO; Folket i västs råd) och Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH; Länsorganisationen för Huehuetenango) en manifestation vid ruinerna av mayastaden Zaculeu. Latinamerika.nu fanns på plats och passade på att intervjua Francisco Rocael Mateo Morales, som själv tillhör mayafolket poptí och som arbetar på ADH kansli.

ADH har funnits sedan 2006 och är en organisation som arbetar för ursprungsfolkets självbestämmande och deras rätt att rådfrågas i enlighet med konventionen ILO 169 som Guatemala ratificerat. ILO 169 är en konvention som antogs av Internationella arbetstagarorganisationen (ILO) 1989 och som särskilt slår vakt om ursprungsfolk och stamfolks rättigheter. Särskilt understryker den ursprungsfolks rätt att rådfrågas i frågor som påverkar dem, vilket särskilt åberopas i samband med projekt relaterade till utvinning av naturresurser. ADH har varit aktiv i de 28 rådslag som genomförts i länet Huehuetenango och har varit en bidragande orsak till att Huehuetenango är det län i Guatemala där det största antalet rådslag har genomförts.

- För oss är rådslagen en grundläggande rättighet, förklarar Francisco. Det är dessutom en form av deltagande och beslutsfattande som har uråldriga rötter och som är praxis i våra samhällen. Rådslagen har bromsat in gruvdriftens expansion i området och vi förespråkar behovet av att rådfråga befolkningen innan företagen beviljas rätt att utnyttja marken. Både nationellt och internationellt har vi uppmärksammat att bristen på rådslag utgör ett systematiskt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna här i Guatemala.

Bristande intresse från staten

Enligt ILO 169 är det statens ansvar att befolkningens rätt att rådfrågas respekteras. Trots det har den guatemalanska regeringen spelat en liten roll i de rådslag som genomförts i länet Huehuetenango.

- Det borde vara staten som tar på sig att arrangera rådslagen, i enlighet med ILO 169, men den politiska viljan har saknats, förklarar Francisco. Därför har vi rådfrågat oss själva. Det innebär att det är folket själv som har sammankallat sig för att genomföra rådslaget. Vi har också genomfört rådslag som sammankallats av kommunerna. Kommunerna har kommunalt självstyre och är en del av den guatemalanska staten. På så vis företräder kommunen staten och ger rådslaget samma legitimitet som om det hade organiserats på central nivå.

Manifestation vid Zuculeu.: Pernilla Nordvall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tror att ointresset för att ordna rådslag beror på den historiska och den institutionaliserade rasism som finns i vårt land. Eftersom det rör sig om ett initiativ som kommer ifrån folket beaktar man inte det. Hade det däremot rört sig om ett initiativ från den ekonomiska eliten eller från företagen hade det inte varit på det viset. Vi har sett att tusentals personer har deltagit i rådslagen. Bara här i Huehuetenango är det nästan en halv miljon personer som sagt nej till de projekt och den ekonomiska modell som den guatemalanska staten förespråkar.

Fortsatt kamp och alternativ information för förändring

Under manifestationen som genomfördes vid Zaculeu uttryckte man förhoppningar om att den era som världen nu har gått in i kommer att bli fredligare och mer inkluderande. Francisco menar dock att det vore ett misstag att tro att förändringen kommer att komma av sig själv.

- Jag tror att när vi talar förändring så tror jag inte att det kommer att vara möjligt om vi inte organiserar oss och om vi inte kämpar. Som civilsamhälle måste vi arbeta hårdare och vara mer kreativa för att kunna uppnå en förändring och resultaten kommer att bero på den ansträngning som vi gör både gemensamt och individuellt. Jag tror att det är viktigt att föra en diskussion om folkets historia och om ett alternativt sätt att leva.

Francisco menar även att tillgången till pålitlig information om de sociala rörelserna i Guatemala är viktig.

- Vi tror att det är viktigt att det internationella samfundet informerar sig bättre och att det finns tillförlitlig information om hur situationen ser ut för befolkningen eftersom vi vet att det förekommer mycket vilseledande uppgifter. Det sprids mycket propaganda mot de sociala rörelserna som hävdar att vi ursprungsfolk är terrorister, brottslingar och att vi är motståndare till utveckling.

Detta är något som kan förändras genom alternativ information och självklart är det viktigt att människor fortsätter att solidarisera sig med folkets kamp. Tillsammans kan vi skapa en annan värld. Vi har kämpat genom historien och vi som ursprungsfolk har visat att vi också är demokratiska och att vi har förslag för hur vi vill leva.

Text: Pernilla Nordvall, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2012-2013

Foto: Beatrice Junod och Pernilla Nordvall

Röster från Latinamerika