Guldgruva stoppas av miljöskäl

Guldgruvan Pascua Lamas verksamhet, på gränsen mellan Chile och Argentina, har stoppats av det chilenska rättsväsendet. Detta sedan mycket allvarliga brister, bland annat vad gäller tillvaratagande av giftiga avfall, uppdagats.
De svenska AP-fonderna har över 350 miljoner kronor investerade i företaget Barrick Gold, som driver gruvan.

I fredags gick chilenska myndigheter ut med beskedet att det kanadensiska gruvföretaget Barrick Gold döms att betala 16 miljoner dollar i böter för de miljöskador de orsakat, samt att de har tio dagar på sig att presentera ett hållbart återgärdsförslag för sitt miljöarbete. Innan dessa åtgärder sätts i bruk får företaget inte fortsätta sin verksamhet vid gruvan Pascua Lama.

Redan för en månad sedan beslutade chilensk rätt att verksamheten i Pascua Lama gruvan skulle stoppas på grund av allvarliga miljöbrister.

Det är den närboende ursprungsbefolkningen Diaguitas som står bakom anmälan om miljöbristerna. Brister som bland annat består i avsaknad av system för omhändertagande av giftiga avfall vilka förorenat vattenkällor, och förstörelse av närliggande glaciärer. Det rapporterar bland andra CNN Chile och BBC Mundo.

"Skador omöjliga att åtgärda"

Enligt samma källor har grundvattenprover i området visat hög koncentration av arsenik, aluminium, koppar och sulfater.

Diaguitafolkets advokat, Lorenzo Soto, anser dock att bötessumman som företaget nu dömts att betala är mycket för låg i jämförelse med de skador som företaget orakat miljön i området.

- I domen konstateras inte bara att företaget orsakat miljöskador, utan även att dessa skador är omöjliga att åtgärda. Frågan en bör ställa sig är således om dessa skador, som är omöjliga att reparera, endast är värda 16 miljoner dollar, säger han till CNN Chile.

De svenska AP-fonderna 1, 2, 3, 4 och 7 hade tillsammans över 350 miljoner kronor investerade i Barrick Gold enligt innehavslistorna för 2012. Detta trots flera rapporter om företagets brister i verksamheten både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter, i Chile och i andra länder.

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna