Gruvkonflikt i Argentina trappas åter upp

Både motståndare och förespråkare har satt upp flera vägblockader kring en omdiskuterad gruva i Andagalá, i norra Argentina. Blockaderna och konflikten kring gruvprojektet Agua Rica, som pågått sedan två år tillbaka, har satt landets gruvnäring på politikernas agenda.

Sedan en vecka tillbaka har gruvförespråkare blockerat vägarna in till Andalgalá, ett samhälle som under två års tid stått för massiva mobiliseringar mot ett planerat storskaligt gruvprojekt kallat Agua Rica. Samtidigt har medborgarförsamlingen Algarrobo, motståndare till gruvan, hindrat att gruvprojektet Agua Rica inleds genom att blockera vägarna till gruvan.

Gruvförespråkarna hotar invånarna i Andalgalá med våld och ett antal bybor, kända för sin aktivism i medborgarförsamlingen mot gruvan, har blivit nedslagna sedan de försökt ta sig förbi vägblockaden. Journalister och medborgarrättsaktivister har även de hotats när de velat ta sig in i Andalgalá för att rapportera om situationen. En reporter för tv-kanalen Telenoche lyckades dock att ta sig in i samhället via småvägar, och har rapporterat om händelserna under den gångna veckan.

Polis kontrollerar passerande

Vid gruvförespråkarnas blockader finns lokal polis utplacerad som genomför kontroller av de personer som försöker ta sig in i samhället, med argumentet att de vill hindra konfrontationer mellan dem som är för och de som är emot gruvverksamheten. Polisens agerande kritiseras hårt och anses av många vara ett tecken på att gruvförespråkarnas vägblockad har fått ett godkännande från politikerna i provinsen. Guvernören Lucia Corpacci sa dessutom under en presskonferens i förra veckan att gruvverksamheten ska komma igång oavsett motstånd.

Konflikten i Andalgalá har trappats upp sedan flera våldsamma avhysningar skett av ett antal utvalda vägblockader i Catamarcaprovinsen i förra veckan. Blockaderna hindrade transporter med material till gruvan Bajo la Alumbrera. En våldsam avhysning i Tinogasta filmades av Telenoche, något som väckt både intresse och upprördhet i hela Argentina.

"Som under diktaturen"

Julieta, en aktivist från La Plata, som tagit sig till Andalgalá för att visa sin solidaritet i kampen mot gruvan, berättar för Latinamerika.nu hur hon blev utfrågad av polisen innan hon nådde gruvförespråkarnas vägblockad.
- Det kändes helt absurt att bli utfrågad av polisen. Det förde tankarna till diktaturen, säger hon.

Enligt åklagare på både lokal och provinsiell nivå ska samtliga vägblockader lyftas denna vecka.

Händelserna i Andalgalá har satt gruvpolitiken på agendan och regeringens gruvminister har uttryckt att gruvnäringen inte enbart inneburit den goda utveckling som man tidigare hävdat. Han har även bjudit in gruvmotståndare till en dialog för att försöka lösa konflikten.

Samtidigt fylls dagstidningarna av annonser från politiska grupperingar som uttrycker sitt stöd för presidenten och guvernörens politik, och i vilka man bekräftar att Argentina är en gruvnation.

Text: Karin Skill, frilansskribent och filosofie doktor i teknik och social förändring