Gruvarbetare försvarar statlig koppar

Omkring 46 000 av arbetarna i Chiles koppargruvor har gått ut i en 24 timmar lång strejk. De kräver bland annat att det statliga företaget Codelco ska lova att inte privatisera någon del av företaget. Strejken är den första på 18 år och förväntas generera förluster på över 40 miljoner dollar.

På måndagen bekräftade Codelco att det i nuläget inte bryts koppar i en enda av företagets koppargruvor, som en följd av att arbetarna i fackförbundet Federación de Trabajadores del Cobre gått ut i strejk. 

På fackförbundets hemsida skriver man att strejkens yttersta mål är att försvara den statliga kopparen och få regeringen att lova att företaget kommer fortsätta att vara 100 procent statligt på alla produktionsnivåer. Fackförbundet vill även att staten lovar att ingen produktionsdel läggs ut på entreprenad till en tredje part i någon gruva och att alla arbetare fortsatt ska vara statligt anställda.

Man kräver även att Codelco ska sluta att hota arbetarna genom tillfälliga kontrakt, och att de ser till att arbetarna får längre kontrakt och kontinuitet i sitt arbetsliv.

En annan viktig punkt i kravlistan består i att Codelco ska erkänna den verkliga vinsten företagit gjort de senaste åren, och förklara varför de skuldsatt sig, trots denna vinst och trots rekordhögt kopparpris, istället för att kapitalisera. Det vill säga lägga upplupen ränta till kapitalet vid ränteberäkning, vilken ger en ränta på ränta effekt och bidrar till att trygga företagets framtid.

Enligt fackförbundet är Codelcos nuvarande uppförande ett bevis på att de försöker skapa förutsättningar för en framtida privatisering av Chiles koppar. Något fackförbundet ställer sig helt imot.

Strejken över i morgon

Enligt nättidningen emol.cl ska strejken än så länge vara fredlig. Varken personer eller material ska ha skadats. Tidningen skriver att blockaden kommer att upphöra redan vid midnatt på måndagen och arbetet sedan fortlöpa som vanligt från och med tisdag. Men dagens stopp innebär ändå enorma förluster för Codelco. Företaget uppskattar att de förlorat en kopparproduktion på 4 900 ton ren koppar, vilket motsvarar ett värde av 41 miljoner dollar.

På Codelcos hemsida ber man om ursäkt för produktionsuppehållet då det ”innebär minskade inkomster till landet, vilket drabbar alla chilenare.” Enligt företaget har arbetarna heller aldrig haft någon anledning att strejka, då de alltid haft dörren öppen för dialog.

Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Fakta

Codelco

Codelco är Chiles statliga koppargruvföretag.

Varje år producerar de koppar till ett värde av flera tusen miljoner dollar (5799 miljoner dollar år 2010).

Pengarna används sedan i den offentliga sektorn, och gör företaget till ett av de viktigaste naven i Chiles ekonomi.

I dagsläget är Codelco världens största kopparproducent och även ägare till jordens största kopparreserver.

Källor: Codelco.cl , Lanacion.cl