Gröna ambassadörer i Köpenhamn


På Klimaforum, det alternativa klimatmötet i Köpenhamn, hålls föreläsningar och presentationer av organisationer och människor som har ett grönt budskap till omvärlden om hållbar utveckling och ekologisk tillväxt.  Två av dessa är Guilherme Castagna och Maíra Menenez de Avazêdo. De arbetar i Bahía, Brasilien med småskaliga vattenreningsprojekt.

Guilherme Castagna och Maíra Menenez de Avazêdo från Bolivia: Helena Söderqvist

 

- Ett system som ger avfall, är ett system som har ett överflöd. Och det systemet bör ändras så att man tar tillvara på alla komponenter och återanvänder allt, säger Guilherme framför en stor diabild av en karta på ett biodynamiskt vattenreningsverk.

   Det som i konventionella reningssystem leder till stora mängder giftigt avfall, som i sin tur kan förgifta rent vatten, bryts i detta system ner av bakterier. Precis som andra biotekniska system verkar det för bra för att vara sant. Men Guilherme försäkrar med ett stort leende att det fungerar. Dessutom är vattnet inte bara rent, utan fullt av näring. Och i långa loppet blir restprodukterna av systemet till fiskmat.

 Barn dör

Varje sekund dör ett barn någonstans i världen av brist på rent vatten. De största dödsorsakerna är uttorkning på grund av diarré eller malaria, som sprids via de myggor som dras till smutsigt vatten. Ett av Brasiliens största vattenreningsverk ligger i 17-miljonerstaden São Paulo. Men ofta är vattnet som ska användas igen smutsigare än när det kom in. Men det är inte bara Brasilien som lider av dåliga reningsverk. Den urbanisering som sker i många länder i syd är en stor del av problemet. Städer hinner inte bygga ut vattenreningsverk i takt med tillväxten. Detta är ett av problemen som diskuteras i klimatförhandlingarna på COP15, men kanske långt ifrån de ekologiska system som Maíra och Guilherme presenterar.

 Erfarenhetsutbyte

Maíra och Giulherme är vana att presentera projekt inför publik. Maíra är biolog och Guilhermo är civilingenjör, de talar flytande engelska och kan lätt svara på frågor som kommer från publiken. Men stämningen på Klimaforum09 är väldigt speciell, enligt de båda.

   - Det är så otroligt många människor här, och det är en underbar möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer och projekt, säger Maíra i det bås på Klimaforum som förklarar reningsprojekten med gröna affischer och färgglada bokstäver.

   - Vi söker inte bara mer stöd för finansiering utan vi träffar även personer som har information om saker som vi ännu inte har, fortsätter hon.

 Tvivel på politikerna

Brasilien är ett av de fyra BRIC-länderna som anses av många vara de länder som går igenom en enorm ekonomisk utveckling. De andra länderna är Ryssland, Indien och Kina. Och en ekonomisk utveckling innebär oundvikligen mer teknologisk utveckling, fler industrier och därmed större utsläpp av växthusgaser. Och däri ligger problemet enligt många i Köpenhamn – hur ska länder utvecklas ekonomiskt utan att fortsätta att smutsa ner jorden?

   Brasiliens president Luiz Inácio ”Lula” da Silva har sagt att de ska ta en grön väg mot framtiden, eftersom teknologin finns. Men Maíra och Guilhermo tvivlar.

   - Det är som vanligt. De säger en sak men gör en annan, oavsett vilken sida politikerna tillhör, säger Guilhermo och fortsätter:

   - Och FN-förhandlingarna här under COP15 är ett spel för gallerierna. De rika länderna kommer inte ge sig förrän än de har fått vad de vill. Och de fattiga länderna kommer fortsätta att betala notan för det.

   - Men tills dess att de stora aktörerna i världen börja tänka annorlunda kring utveckling måste vi fortsätta vårt arbete, avslutar Maíra.

   Samtidigt står flera människor på kö utanför båset på Klimaforum som vill veta mer om deras vattenreningsprojekt. Förhoppningsvis är framtidens ledare bland dem.  

 

Helena Söderqvist, frilans