Fortsätter kamp mot utbildningsreformen

Kampen mot utbildingsreformen har under de senaste veckorna, efter dess godkännande, utmynnat i flertalet strejker och demonstrationer runt om i Mexiko. Den konstitutionella utbildningsreformen som presidenten Enrique Peña Nieto har infört innebär bland annat att lärarna automatiskt ska bli avskedade om de inte kommer till sitt arbete tre dagar i rad eller mer, vilket i praktiken innebär att strejk blir olagligt enligt konstitutionen.

Utvärderingen av lärarna ska även ökas och i ett längre perspektiv ska lärarkåren bytas ut, men frågan är vartifrån de nya lärarna ska komma. 
Som det är nu har varje delstat ansvar för att betala lärarna. I reformen ingår det att detta återigen ska centraliseras och ligga på den federala regeringens ansvar, vilket innebär att man centraliserar kontrollen av lärarna och även detta kan motverka rätten att strejka. Enligt Manuel Pérez Rocha som skriver i dagstidningen La Jornada är reformen ett sätt för regeringen att kontrollera det största lärarfackförbundet SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) och på detta sätt kontrollera lärarna.

Strejkande vräktes av polis

I söndags blev lärarna med våld vräkta av 3000 poliser från det centrala torget El Zocálo i Mexico City som de delvis ockuperat de senaste fem månaderna i protest mot utbildningreformen, skriver La Jornada. Nu är torget avspärrat och den officiella anledningen är ceremonin till minne av de hundratals studenter som 1968 dödades av militären under en demonstration. Detta gjorde det omöjligt för lärarna att åter ta torget i besittning under onsdagen men protesterna och demostrationerna fortsätter. Till exempel har flera universitet gått i strejk helt eller delvis till stöd för lärarna, som till exemple Mexikos största universitet UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, där flera fakulteter har spärrats av i solodaritet med lärarna mot utbildningsreformen.

Text: Malin M E Jönsson, universitetslärare i mexikanska landsbruksproblematiken, UNAM, Mexico City.