Fortsatta kränkningar av fackliga rättigheter i El Salvador

Trots att El Salvador styrs av ett parti som förespråkar fackliga rättigheter hävdar företrädare för fackföreningsrörelsen att kränkningar av organisationsrätten fortsätter att tillhöra vardagen.

När Mauricio Funes vann presidentvalet 2009 som kandidat för vänsterpartiet FMLN, en tidigare gerillagrupp som ombildats till ett politiskt parti, lovade han att sätta stopp för trakasserierna av fackligt aktiva som var vanliga under högerdiktaturerna i landet mellan 1923 och 1979.

Men många fackföreningsledare kritiserar nu Funesadministrationen och menar att de inte gjort tillräckligt för att försvara de fackliga rättigheterna.

Att Luis Alberto Ortego, ledare för parlamentsledamöternas fackförbund Sitral, Sindicato de trabajadores de la asamblea legislativa, meddelades sin uppsägning den 30 juli förra året uppmärksammades bland annat av Internationella arbetsorganisationen, ILO. Ortega hävdar att hans uppsägning är ett bevis för FMLN:s maktfullkomlighet och att den syftade till att lämna fackförbundet Sitral utan ledare.

Fackförbundet Sitesmues är för närvarande mitt uppe i förhandlingar med myndigheterna angående påstådda godtyckliga massavskedanden av bland annat fackligt aktiva, som skedde i samband med lokal- och parlamentsvalen i mars i år.

- Folk är fortfarande rädda för att organisera sig eller för att arbeta för att stärka fackföreningarna, säger Róger Gutiérrez, ledare för fackförbundet Feasies som är en sammanslutning av tio fackföreningar, till IPS.

Fackliga aktivister avskedas

Under inbördeskriget mellan 1980 och 1992 mördades tusentals människor av högerextrema dödsskvadroner, däribland politiska motståndare och många fackligt aktiva. Gutiérrez säger att de framsteg som skett under Funes tid vid makten i fråga om fackliga rättigheter återfinns i den offentliga sektorn. Genom en konsitutionell reform som antogs 2009 har anställda inom den offentliga sektorn rätt att organisera sig.

- Men inom den privata sektorn kuvas fackföreningarna fortfarande och ses som ett hot mot det fria företagandet, säger Gutiérrez.

I vissa branscher, som exempelvis textilindustrin, är det särskilt vanligt att fackföreningsmedlemmar avskedas eller att parallella fackförbund som är välvilligt inställda till arbetsgivaren etableras.

Även om fackföreningsledare enligt landets arbetsmarknadslag ska vara skyddade mot antifacklig diskriminering har det förekommit att de avskedats.

I juli 2011 rapporterade lokal press om att ledningen för textilfabriken Gama beslutat att stänga fabriken på grund av den lokala fackföreningens planer på att inleda förhandlingar om ett kollektivavtal för de anställda - som kunde ha blivit det första i sitt slag inom den sektorn i El Salvador.

Tjänstemän mutas

- Under högerregeringarna var förföljelse vanligt och även polisen var inblandad. Men även om man nu kan säga att rätten till att organisera sig finns så förekommer det fortfarande trakasserier och förföljelse, säger Alexander Gómez vid fackförbundet Festraspes, som organiserar 12 000 anställda inom den offentliga sektorn.

Fackliga representanter menar att en orsak är att olika särintressen inom regeringen står i strid med varandra.

- Den dominerande modellen är densamma, nyliberalism, vilket är negativt för arbetarna. Det förhindrar framsteg när det gäller de fackliga rättigheterna, säger Gutiérrez.

Andra fackliga företrädare menar att arbetsmarknadsdepartementet saknar de resurser och den personal som krävs för att kunna tillämpa lagstiftningen. Så sent som i februari i år hade landet endast 212 arbetsmarknadsinspektörer. Dessutom hävdas att högt uppsatta tjänstemän tar emot mutor från företag i utbyte mot gynnsamma inspektionsrapporter där kränkningar av de fackliga rättigheterna mörkläggs.

- Inspektörerna är fortfarande i maskopi med företagen. Enligt vår uppfattning har ingenting förändrats där, säger Gutiérrez.

IPS har utan framgång sökt arbetsmarknadsminister Humberto Centeno för en kommentar. Centeno var en facklig ledare under 1970- och 1980-talet innan han övergick till att arbeta för FMLN vid inbördeskrigets slut 1992.

Text: Edgardo Ayala och Claudia Àvalos/IPS