Första blindskriftstidningen utgiven i Centralamerika

I juli i år lanserade Publinews Guatemala Centralamerikas första blindskriftstidning någonsin. Detta har frambringat väldigt positiva reaktioner i Guatemala, där 110 000 människor idag har ett synhandikapp, enligt tidningen New Internationalist.

Tidningen kommer att distribueras gratis en gång i månaden till synhandikappade Guatemalteker runt om i landet. Det är Publinews tillsammans med Kommittén för blinda och döva människor i Guatemala (Prociegos) som börjat producera tidningen med sponsorhjälp från de fyra företagen: Walmart, Telefonica, Cardioaspirina och Cervecería Centro Americana S.A., uppger New Internationalist. "Det är viktigt för synhandikappade personer att ha tillgång till olika former av kommunikation och att de känner sig som en del av samhället. De har samma mänskliga rättigheter som alla andra och ska beviljas dessa av staten", påpekar Edilzar Castro Quiroz, utbildningschef för Prociegos, för tidningen.

Väldigt få blinda personer i Guatemala har tillgång till radio och TV, vilket medför att de avskärmas från både nationella och internationella nyheter samtidigt som läs- och skrivkunnigheten bland denna del av befolkningen är relativt låg. Jorge Mario Cifuentes blev blind för 20 år sedan efter att ha fått diagnosen Retinitis Pigmentosa, en ärftlig näthinnesjukdom. "Att ha ett synhandikapp i Guatemala, liksom alla övriga handikapp, är oerhört svårt", säger han till New Internationalist. Men nu har det alltså tänts ett hopp bland landets synhandikappade befolkning i och med Publinews Guatemalas lansering av blindskriftstidningen.

För två år sedan lanserade Publinews Latinamerikas allra första blindskriftstidning i Chile och under ett års tid har man arbetat med att framställa en liknande version i Guatemala. Tidningen som nu blivit verklighet i Guatemala har samma format som pappersversionen, dvs. 16 sidor, och täcker de senaste nationella och internationella nyheterna, men även nyheter inom teknik och sport. Varje nummer innehåller också "månadens mest inspirerande person", med syftet att motivera andra blinda personer att nå sina mål. Tidningens positiva mottagande i Guatemala har även gjort att man börjat tala om att reproducera konceptet i El Salvador. "Att jag idag kan hålla i en blindskriftstidning speglar att vårt samhälle har börjat uppmärksamma de blindas behov", säger Jorge Mario Cifuentes.

Text: Hugo Wigbrand, Frilansskribent

Foto: André Larsson

Fakta

- 285 miljoner människor världen över har ett synhandikapp. Av dessa är 39 miljoner
blinda och 246 miljoner har någon slags synskada.

- I Latinamerika (inklusive Karibien) är ca. 3,2 miljoner människor blinda och 26,6 miljoner har en synskada (2010). I Guatemala lider 110 000 människor av ett synhandikapp.

- Det finns fyra steg när det gäller synskärpa: Normal syn, Lindrigt synhandikapp, Svårt synhandikapp samt Blindhet. Lindrigt synhandikapp och Svårt synhandikapp hamnar båda under termen Synskada.

- Ca. 90 % av de synhandikappade i världen bor i utvecklingsländer och ca. 65 % av världens synhandikappade är över 50 år.

- 19 miljoner barn i världen har ett synhandikapp.

- 80 % av alla synhandikapp kan förebyggas eller helt botas.

- Antalet människor som drabbas av synhandikapp till följd av infektionssjukdomar har kraftigt minskat de senaste 20 åren.

Källa: WHO