Företaget Boliden stäms av chilenska barn

På 1980-talet sålde Boliden giftigt våtverksslam från Rönnskärsverken i Skellefteå till det chilenska företaget Promel som visat intresse för att utvinna metaller ur restavfallet. Så blev det inte utan slammet dumpades i det fria i den lilla byn Polygono, Arica, norra Chile. Avfallshögen var länge en lekplats för ovetande barn som idag lever med svåra hälsoproblem till följd av detta och nu stäms Boliden.

Historien i sann Erin Brokovich-anda började på 1980-talet med att Rönnskärsverken behövde bli av med giftigt slam vilket innehöll höga halter av arsenik, bly och kvicksilver. Dåvarande miljöchefen för Boliden, Rolf Svedberg, reser till Chile för att besöka det chilenska företaget Promel vilket erbjudit sig att ta emot avfallet mot en betalning på tio miljoner kronor. För att utvinna metaller heter det. Trots att Svedberg noterar stora brister i Promels anläggning skickas det giftiga restavfallet till dåvarande militärdiktaturen Chile varpå kontakten mellan de båda företagen upphör. Istället för att börja materialutvinna restprodukten dumpar Promel det i byn Polygono. Några år senare går Promel i konkurs.

Ovetande bybor

Invånarna i byn är till en början ovetandes om att den tre meter höga avfallshögen är farlig och låter sina barn leka i den. Ett par år senare börjar alltfler i byn att må dåligt och flera fall av cancer och andningsproblem uppdagas. Förutom vuxna kan hundratals barn ha förgiftats. Polygono är ett fattigt område och gifterna som avfallet genererat gör att invånarna inte har någon möjlighet att sälja sina hus och flytta därifrån. De tvingas alltså att bo kvar i gifthärden trots svåra sjukdomar.

Boliden stäms

Politiker i Chile har tidigare krävt att gifterna ska skickas tillbaka till Sverige och att konkursdrabbade Promel ska stå för saneringen av platsen. I veckan lämnades en 20 000 sidor lång stämningsansökan in till Skellefteå tingsrätt där Boliden stäms på 90 miljoner kronor av 707 av de drabbade invånarna i Polygono. I ett öppet brev på Dagens Nyheters hemsida skriver de drabbade om stämningen:

Idag går livet till alltför stor del ut på att vårda våra sjuka. När andra människor utbildar sig och planerar sin framtid hindras vi av våra kroppar. Rädslan för att dö eller för att vakna upp en morgon och känna hur skelettet börjar lösas upp är mycket påtaglig här. Vad har vi gjort för att förtjäna ett sådant liv? Lever någon så i Sverige?
 Vi har förstått att företaget Boliden betytt mycket för ert samhälle och att det varit en del i er industriella utveckling. Att Boliden bidragit till att göra Sverige rikt. Här i Arica har betydelsen varit en annan. Vi tycker att företaget betett sig cyniskt och vårdslöst och vi tycker att Boliden borde få betala för det.

Boliden avsäger sig ansvaret för det inträffade och bemöter stämningen på sin hemsida med att säga att det som hänt i Arica är djupt tragiskt och vi beklagar de händelser och konsekvenser för de drabbade som följde efter 1993 och som kan härröra sig till material levererat från oss. Material som trots försiktighetsåtgärder från vår sida uppenbarligen inte har hanterats korrekt i andra och tredje led. Även dåvarande miljöchefen Rolf Svedberg har i efterhand ångrat beslutet att godkänna exporten av slammet till Chile, enligt Dagens Nyheter.

Text: Helene Gustafsson, frilansskribent