Vattnet har blivit mardröm i Santa Cruz

Vatten som samlas i sopor, krukor och diken är perfekta ställen för denguemyggorna att lägga sina ägg. Efter att 22 bolivianer dött och 50 000 insjuknat i dengue kämpar nu kommuner, militärer och frivilliga med att få bort alla vattensamlingar. FN:s klimatpanel IPCC tror att de ökande dengueepidemierna har ett samband med klimatförändringarna.

- Med mer regn kommer mer problem, säger Humberto Pessoa bekymrat när han tittar ut på regnet som öser ner från himlen och förvandlar gatorna till forsar. Pessoa arbetar som dengueinspektör på den regionala hälsomyndigheten i staden Santa Cruz. Han ska snart ut på ännu en dag av att bespruta myggor i hus efter hus.

En intensiv kampanj har dragits igång för att lära människor om denguefeber, hur man skyddar sig mot sjukdomen och de myggor som sprider den.

- Numera vet folk att de måste ta reda på sina sopor och se till att det inte finns några vattensamlingar någonstans. Men när vi har inspekterat hemmen har vi hittat mängder av hinkar, blomkrukor, bildäck och annat fulla med yngel av denguemyggor, berättar Humberto Pessoas kollega Roger Sánchez.

Under de senaste åren har temperaturerna höjts och den ökade regnmängden har orsakat flera stora översvämningar i östra Bolivia. Enligt en rapport som kom ut från FN:s klimatpanel IPCC förra året kan man se ett tydligt samband mellan klimatförändringarna och ökningen av  sjukdomar som malaria och denguefeber i Latinamerika.

- Den globala uppvärmningen gör att viruset utvecklar sig snabbare i myggan. Dessutom gör temperaturökningen att myggan sprider sig till kallare områden där den tidigare inte kunnat överleva, säger den argentinske forskaren Osvaldo Canziani, en av experterna i IPCC, till nyhetsbyrån IPS.

Klimatförändringarna tydliga i Bolivia

Bolivia har drabbats hårt av klimatförändringarna. I Anderna har de höjda temperaturerna inneburit att glaciärerna börjat smälta bort. Till exempel har Chacaltayaglaciären, som har försörjt huvudstaden La Paz med dricksvatten, krympt med 97 procent mellan 1992 och 2005. Enligt beräkningar av IPCC kommer glaciären att vara helt försvunnen inom ett år.

På högplatån har man under de senaste åren lidit av svår torka och dålig skörd. Samtidigt har allt fler översvämningar drabbat landets östra tropiska områden. Förra året orsakade det extrema regnovädret "El niño" att ett 50-tal personer omkom och över 350 000 bolivianer förlorade sina hem.

Förra årets el niño tros vara en av orsakerna till att dengueepidemin har brutit ut så hårt i år. Då skapades det nämligen stora laguner där myggorna kunde föröka sig. I Santa Cruz tror myndigheterna nu att dengueepidemin är på tillbakagång när regnperioden går mot sitt slut.

- Men hur kommer det att bli nästa år? Med mer regn kommer det att bli en ännu värre epidemi. Då kommer de som smittats i år att smittas igen. Och andra gången man får denguefeber är det mycket större risk att den utvecklas till den dödliga varianten av sjukdomen, säger Humberto Pessoa innan han ger sig ut på dagens myggbesprutningstur.

Kerstin Edquist