Väntad storseger för Solís i presidentvalet i Costa Rica

Precis som väntat vann Luis Guillermo Solís den avgörande valomgången i överlägsen stil i Costa Ricas presidentval.

I praktiken var söndagens presidentval en ren formalitet då det sedan tidigare stod klart att 55-årige Luis Guillermo Solís från PAC (Partido Acción Ciudadana) skulle vinna den andra och avgörande valomgången. Inte minst mot bakgrund av att Motkandidaten Johnny Araya, från regeringspartiet PLN (Partido Liberación Nacional), redan för en dryg månad sedan annonserade att han skulle avbryta sin valkampanj då han bedömde att segern var utom räckhåll. Lagen kräver dock att båda kandidaterna står kvar på röstsedlarna varför den senaste månaden har varit något av en transportsträcka för en segerviss Solís, som till slut fick 77,9 procent av rösterna.

Genom triumfen fullbordade därmed Solís en anmärkningsvärd framgångsresa - för bara drygt två månader sedan ansågs han och PAC helt chanslösa till att ens kunna gå vidare till den andra valomgången.

Historiskt valresultat

PAC uppstod år 2000 som en utbrytning från det nuvarande regeringspartiet PLN, vilket hade sitt upphov i ideologiska meningsskiljaktigheter som främst manifesterades i skilda uppfattningar om frihandelsavtalet DR-Cafta (som landet sedermera ingick i efter en folkomröstning 2007). Under de senaste mandatperioderna har PAC utgjort den starkaste oppositionella kraften i parlamentet.

Valresultatet är historiskt i det hänseendet att ett nytt parti därmed har lyckats bryta den maktposition som partierna PLN och PUSC (el Partido Unidad Social Cristiana) innehaft sedan 1980-talet.

Solís och PAC representerar även löften om en omstart för landet i ljuset av de korruptionsskandaler som avlöst varandra både inom PLN och PUSC de senaste åren, och som utmanat den kollektiva självbilden av landet som en självklar garant för demokrati och öppenhet i regionen. Delvis på grund av detta har den nuvarande regeringen fått rekordlåga förtroendesiffror i mätningar, vilket alltså innebar en alltför tung ryggsäck för den tidigare segertippade Araya.
-Det har varit mycket maktmissbruk och det har stört folket mycket, säger Raúl Enrique Cabrera Sánchez, en 63-årig gatuförsäljare som röstade på PAC till tidningen El Mañana.

-Missbruket och korruptionen har varit så stor att det idag finns allt för många människor utan arbete.

Vill återupprätta välfärdsstaten

Segern för Solis kan också betraktas som en protest mot att PLN, som i grunden är socialdemokratiskt och förknippad med framväxten av den costaricanska välfärdsstaten, har gjort en påtaglig förflyttning höger ut under senare år. Solís har tydligt tagit avstånd från det som han uppfattar som alltför marknadsorienterade inslag i dagens Costa Rica.

-Den nyliberala politiken har skapat förödelse i samhället, har gjort det fattigare och mer ojämlikt, sade han i en intervju några veckor före valet.

Detta är en ståndpunkt som han uppenbarligen fått gehör för hos den costaricanska befolkningen. Solis, som själv betraktar sig som socialdemokrat och tidigare tillhörde just PLN, vill att Costa Rica åter igen ska rikta kompassen mot att återetablera det relativa välfärdssamhälle, historiskt sett unikt i sitt slag i Latinamerika, som varit krackelerande under flera år.

-Vi vill återvinna känslan av solidaritet, social inkludering och engagemang för de mest behövande som ett led i strävan att ge Costa Rica ett ökat välstånd i framtiden, sade Solis vid en presskonferens under lördagen.

Mer konkret vill han bekämpa fattigdomen genom att satsa på sociala program. För att kunna göra det och för att hantera landets växande budgetunderskott (drygt 5 procent av BNP 2013) menar Solís att det är nödvändigt att få till stånd en omfattande skattereform. Han har dock uttryckt att han ska vänta två år med detta, men att han dessförinnan ska öka de sociala utgifterna. Något bedömare menar kan bli problematiskt med tanke på den besvärliga ekonomiska situationen.

Solís försöker samtidigt vara tydlig med att han inte ska ses som ett hot mot näringslivet och har sagt att han exempelvis vill locka företag att etablera sig i redan etablerade frihandelszoner.

-Vi vill att Costa Rica ska framstå som ett vänligt land för utländska investeringar, som erbjuder juridisk säkerhet samtidigt som vi kräver att arbetsrätten efterlevs.

Svårt parlamentariskt läge

Smolk i glädjebägaren - och ett reellt hot mot att på sikt kunna driva genom de utlovade reformerna - är dock att det parlamentariska läget kommer att vara ytterst besvärligt för Solís och PAC. Partiet besitter i dagsläget endast 13 av de 57 mandaten i landets parlament (PLN har 18 platser), varför det kommer att fordras omfattande samarbeten med andra partier för att de ska nå framgång med sina ambitioner.

Text: Petter Svensson, frilansskribent