Tusentals kvinnor mördas varje år i Brasilien

Under en period på tio år mördades 40 000 kvinnor i Brasilien. Alla föll offer för så kallade femicid - mord där kvinnor blir mördade på grund av sitt kön. I veckan hålls ett möte i Porto Alegre där ickestatliga organisationer ska sammanställa en rapport om det våld som drabbar landets kvinnor.

De organisationer som möts i den sydbrasilianska staden Porto Alegre ska sammanställa en rapport som i februari ska överlämnas till den kommitté som övervakar att FN:s kvinnokonvention Cedaw följs. Organisationernas rapport ska ingå i en granskning av den brasilianska regeringens arbete för att bland annat bekämpa trafficking och förbättra kvinnors hälsa.

Varje år mellan den 25 november - som är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor, och 10 december - som är mänskliga rättigheternas dag, samordnar kvinnoorganisationer kampanjer för att belysa kampen mot kvinnovåldet.

Ett verkligt problem

Ingrid Leão från Cladem - en organisation som arbetar för kvinnors rättigheter i Latinamerika och Karibien, menar att dessa kampanjer har haft en stor betydelse.

- Våldet mot kvinnor sopas inte längre under mattan, utan samhället förstår nu att detta är ett verkligt problem, säger hon till IPS.

Att våldet mot kvinnor är ett verkligt problem i Brasilien framgår tydligt i en rapport som sammanställts av institutet Avante Brasil. Mellan 2001 och 2010 mördades 40 000 kvinnor i Brasilien enligt denna rapport. Om utvecklingen fortsätter som tidigare så beräknas över 4 700 kvinnor falla offer för femicid i landet - bara i år.

År 2006 skärptes Brasiliens lagar mot kvinnomisshandel. Den lagen har kommit kallas "Maria da Penha-lagen" - och har fått namn efter en kvinna som utsattes för misshandel av sin man i 14 års tid, samt två mordförsök.

Innan lagen hade ändrats drev Maria da Penha med stöd av bland andra Cladem en process mot Brasilien inför Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Detta var första gången en anmälan om behandlingen av ett misshandelsfall granskades av organet, och det ledde fram till att den brasilianska staten fälldes som skyldig till att inte ha gjort tillräckligt för att agera mot våld i nära relationer.

"Alla kvinnor är i riskzonen"

Brasilien har undertecknat FN:s kvinnokonvention Cedaw, som antogs av medlemsstaterna 1979, och undertecknade även Interamerikanska konventionen mot kvinnovåld 1994.

- Hur vi fortfarande kan leva med dessa höga nivåer av våld mot kvinnor, trots att denna typ av våld har fördömts i 40 års tid?, frågar sig Télia Negrão, som är verksam inom Nationella feministiska nätverket för sjukvård och reproduktiva rättigheter.

Hon påpekar att våldet mot kvinnor förekommer inom alla sociala klasser och åldersgrupper.

- Alla kvinnor är på grund av sitt kön i riskzonen att utsättas för våld, säger hon till IPS.

I augusti i år undertecknade president Dilma Rousseff en ny lag som bland annat innebär att våldtäktsoffer får rätt att göra abort, något som annars är olagligt i landet.

- Vi har lyckats genomföra en hel del, men det är inte tillräckligt, säger Télia Negrão.

Text: Fabiola Ortiz/IPS
Foto: Emanuela Castro/IPS