Stödprogram har lyft miljoner brasilianare ur fattigdom

Under de senaste tolv åren har 36 miljoner brasilianare kunnat lämna den extrema fattigdomen bakom sig tack vare ett stort stödprogram. Landet står nu inför en ekonomisk kris och en del befarar att det hotar utvecklingen. Regeringen lovar dock att kampen mot fattigdomen ska prioriteras.

Den enskilt viktigaste orsaken till att den extrema fattigdomen har minskat så snabbt är ett program kallat Bolsa Família, som infördes under den dåvarande presidenten Luiz Inácio Lula da Silvas styre 2003. Genom detta program har Brasiliens allra fattigaste fått extra ekonomiskt stöd, något som lett till att de åtta procent av befolkningen som 2002 levde i extrem fattigdom elva år senare hade minskat till en procent.

Nu är dock den brasilianska ekonomin i kris och landets står inför ett jättelikt budgetunderskott.

- Vi genomför viktiga budgetjusteringar, men de sociala satsningarna fortsätter, vi kan inte låta framgångarna gå förlorade, säger landets socialminister Tereza Campello till IPS.

Enligt henne kommer motsvarande 7,3 miljarder dollar att gå till Bolsa Família nästa år, vilket är en ökning med en miljard dollar jämfört med förra året. Även om summan är stor motsvarar den endast en halv procent av landets BNP, enligt Tereza Campello.

Intresset för Bolsa Familia stort i hela världen

Genom programmet får nästan 14 miljoner utsatta familjer stöd, vilket motsvarar närmare 50 miljoner människor. Familjerna får i genomsnitt motsvarande 350 kronor i månaden i extra bidrag.

Nyligen hölls ett seminarium om Bolsa Família vid FN:s högkvarter i New York, med representanter från den brasilianska regeringen och en rad olika organisationer. Vid mötet berättade Tereza Campello hur programmet kommit att bli en förebild för liknande satsningar i andra länder i Latinamerika, men också i ett antal afrikanska länder.

- Vi har under dessa tolv år samarbetat med mer än 70 länder och nästan varje vecka kommer det en ny utländsk delegation på besök, sade Tereza Campello vid konferensen.

Enligt henne har Bolsa Familia blivit så framgångsrikt på grund av att satsningen fungerar både på landsbygden och i städernas så kallade favelor. Yamina Djacta vid FN-organet UN-Habitat hyllade i samband med mötet den brasilianska satsningen.

- Det som sker i Brasilien kan vara värt att kopiera i resten av världen, inte bara i länderna i syd, utan även de i nord. Utmaningen handlar om att se till att människor inte faller tillbaka i fattigdom igen, sade Yamina Djacta, som är chef för UN-Habitats New York-kontor.

Många fördomar mot fattiga

Samtidigt lever fortfarande 12,3 miljoner brasilianer i ett socialt utanförskap i de stora städernas slumområden. Enligt forskningsinstitutionen Data Favela har över hälften av invånarna i landets favelor vid någon tidpunkt i livet tvingats gå hungriga. En majoritet av dem som bor i favelorna är svarta och hela 70 procent av befolkningen uppger att de tvingats ljuga om var de bor i samband med att de sökt arbeten. Var fjärde familj i landets favelor får stöd genom Bolsa Família.

Experter påpekar att befolkningen i favelorna möter omfattande fördomar i det övriga samhället.

- Om vi inte delar den välfärd vi uppnått tillsammans med befolkningen i favelorna så kommer vi att tvingas diskutera sociala klyftor och orättvisor i många år framåt, säger Celso Athayde, som varit med och bildat organisationen Cufa.

Cufa bildades för 20 år sedan i Rio de Janeiro av unga människor i stadens favelor. Nu finns organisationen i en rad länder, där man erbjuder de allra fattigaste möjligheter att skaffa sig inkomster. Hittills har över 300 000 ungdomar blivit hjälpta av organisationen, som nyligen även öppnade ett kontor i Bronx, New York.

Celso Athayde, 52, föddes själv i ett fattigt kvarter i Rio de Janeiro, och en stor del av sin barndom levde han som gatubarn. Hans målsättning nu är att upprätta en typ av utvecklingsmål för Brasiliens slumområden, som ska vara uppfyllda inom tio år.

- Befolkningen i favelorna måste få möjlighet att ställa krav. Vi har börjat samla in synpunkter från befolkningar i favelorna och syftet är att sammanställa detta och få myndigheterna att utlova att kraven ska hörsammas, säger Celso Athayde till IPS. 

Text: Fabíola Ortiz/IPS