Rena energikällor allt mer konkurrenskraftiga

Vindkraftpark i Pranaíba, Brasilien. Foto: Deltafrut/Wikimedia Commons

Utbyggnaden av förnyelsebar energi växer snabbt. Enligt regionala experter sker det nu ständiga framsteg i Latinamerika.

De flesta länder i Latinamerika har som målsättning att utveckla alternativa energikällor. Dessa mål väntas länderna hålla fast vid trots ekonomiska svängningar och de kraftigt sjunkande oljepriserna.

- Länderna har åtagit sig att öka andelen förnybar energi i syfte att blanda upp energikällorna och minska beroendet av fossila bränslen samt för att minska koldioxidutsläppen, säger Hugo Ventura vid avdelningen för energi och naturresurser vid FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac.

Enligt nya siffror från den internationella vindkraftföreningen World Wind Energy Association, WWEA, som arbetar för främjandet av vindenergi globalt ser framtiden mycket ljus ut. WWEA hävdar att vindkraftsinvesteringarna ökar enormt.

- Det gäller särskilt nya marknader i Latinamerika och i Afrika där vindkraften fått en viktig roll i elförsörjningen, som en billig och pålitlig energikälla, säger Stefan Gsänger från WWEA.

Utvecklingen av förnyelsebara energikällor har tidigare hållits tillbaka av fallande oljepriser.

Det kollapsande oljepriset slår hårt mot oljeproducerande länder och de statliga oljebolagen i Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru och Venezuela. Samtidigt gynnar det lägre oljepriset länder som importerar olja, som Chile och länder i Centralamerika.

Samtidigt är de förnyelsebara energikällor prismässigt konkurrenskraftiga, jämfört med fossila bränslen och naturgas, enligt 2014 års rapport om kostnader för förnyelsebar energi från internationella energiorganisationen, Irena. När även fossila bränslens hälso- och miljökostnader beaktas är förnyelsebara energikällor än mer konkurrenskraftiga.

Rapporten från Irena visar att kostnaden för produktion av solkraft har sjunkit och är i nivå med kostnaden för fossil energiproduktion. Produktion av solkraft kostar knappt en krona per kilowattimme i Sydamerika, drygt en krona per kilowattimme i Nordamerika och mellan två och tre kronor per kilowattimme i Centralamerika och Karibien. Produktion av vattenkraft kostar motsvarande 30 öre per kilowattimme i Sydamerika.

Vattenkraften står för den största delen av den förnyelsebara energiförsörjningen i regionen, men torkor kan slå hårt mot produktionen, vilket har skett i södra Brasilien.

- Länder kommer att fortsätta använda förnyelsebara energikällor. Det är exempelvis mer ekonomiskt fördelaktigt att använda vindkraft än gaskraftverk eller vattenkraftverk, säger Eduardo Rincón, professor vid Universidad Autónoma de la Ciudad de México, till IPS.

Rena alternativ bidrar till att minska oljeförbrukningen och därmed de koldioxidutsläpp som orsakar den globala uppvärmningen. Dessutom skapas arbetstillfällen och investeringar stimuleras, menar Eduardo Rincón.

Inom projektet Climatescope analyseras 55 utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien utifrån deras förmåga att attrahera kapital till förnybar energi. Enligt deras rapport från 2014 är Brasilien ett av de länder som hamnar högst upp på listan med investeringar i förnyelsebar energi på motsvarande 815 miljarder kronor mellan 2006 och 2013. Mexiko lockade till sig investeringar i förnyelsebar energi på motsvarande drygt 95 miljarder kronor och Chile på motsvarande drygt 60 miljarder kronor under samma period.

Förnyelsebar energi utgör 15 procent av Brasiliens energiproduktion, 8 procent av Chiles och 5 procent av Mexikos energiproduktion, enligt Climatescope.

Hugo Ventura från Eclac förutspår att oljepriset kommer att stabiliseras under 2016 till mellan 70 och 80 dollar per fat, långt under priset på över 100 dollar per fat 2013.

- Dessa priser skapar utrymme för förnyelsebar energi. Investerare kan se det som en stabil investering, säger han.

Argentina har satt som mål att 8 procent av energiproduktionen ska vara förnyelsebar 2016 medan Chiles mål är 20 procent till 2025 och Mexikos 23 procent till 2018.

Text: Emilio Godoy/IPS
Foto: Deltafrut/Wikimedia Commons