Ny rankning av lyckad sanering i utvecklingsländer

Flera utvecklingsländer har genomfört lyckade saneringar av giftigt avfall. Foto: Fernost/Wikimedia Commons

Giftutsläpp förkortar livet för många miljontals människor varje år. Men Peru, Uruguay, Mexiko, Ghana, Senegal och Indonesien är några av de låg- och medelinkomstländer i världen som har lyckats sanera giftiga platser.

Även Filippinerna, Vietnam, Sovjetunionen och Kirgizistan lyfts fram i en ny rapport som presenterades i tisdags. Blacksmith Institute har gjort rankningen tillsammans med Green Cross Switzerland och Global Alliance on Health and Pollution som är en samarbetsorganisation för bilaterala, multilaterala och internationella organ, regeringar, forskarvärlden och civilsamhället. 

Enligt rapporten är föroreningar - inte sjukdomar - den största dödsorsaken i låg- och medelinkomstländer och leder till 8,9 miljoner dödsfall runt om i världen varje år. Det är 35 procent högre än antalet tobaksrelaterade dödsfall i världen, tre gånger så många som antalet dödsfall som orsakas av malaria och fjorton gånger antalet dödsfall orsakade av hiv/aids. Främst barn drabbas. 

Enligt den nya rapporten beräknas enbart luftföroreningar leda till kostnader för låg- och medelinkomstländer på mellan sex och tolv procent av BNP. 

- Tvärtemot vad de flesta tror orsakas inte de värsta föroreningarna av multinationella företag utan av dåligt reglerade verksamheter i liten skala såsom småskalig gruvdrift, småindustrier eller övergivna fabriker, säger Stephan Robinson vid Green Cross Schweiz till IPS. 

Han säger att höginkomstländer indirekt bidrar till detta genom sin efterfrågan på råvaror vilket förvärrar problemen med giftutsläpp i låginkomstländer. 

I Thiaroye Sur Mer i Senegal har en plats för återvinning av blybatterier omvandlats till ett område med lönsam vattenodling. I Mexico City har ett förorenat område kring ett oljeraffinaderi sanerats och förvandlats till en stadspark med en miljon besökare varje år. I Agbogbloshie, som är en förort till Ghanas huvudstad Accra, utförs förbränning av elskrot på ett säkert sätt med hjälp av maskiner, vilket förhindrar att gifter sprids. 

"Organisationer bör stötta"

I Dong Mai i Vietnam smältes förr batterier från bilar och lastbilar på bakgårdar för illegal utvinning av bly. Det var ett sätt för befolkningen att öka sina inkomster. Bland de 2 600 invånarna upptäcktes senare några av de högsta halterna bly i blodet som någonsin uppmätts. Föroreningar 32 till 36 gånger över de godkända nivåerna uppmättes i mark och vatten. 

Lokala myndigheter kände till problemen men kostnaderna för sanering beräknades uppgå till miljontals kronor. Men genom ett samarbete med Pure Earth, som är kopplat till Blacksmith Institute, kunde en sanering genomföras till en låg kostnad och blynivåerna sjönk med nästan en tredjedel på ett halvår. 

- Den politiska viljan tar tid att bygga. Regeringar behöver tillförlitliga uppgifter om omfattningen av problemen och hur man kan lösa dem. Det har varit framgångsrikt att organisationer erbjuder stöd snarare än framför kritik. Och ett framgångsrikt projekt i ett land kan inspirera till liknande projekt i andra länder, säger Rich Fuller på Pure Earth. 

Genom bybor och lokala tjänstemäns medverkan sanerades området i Dong Mai till en kostnad av runt 500 000 kronor i stället för motsvarande 80 miljoner kronor. 

Tungmetaller som kvicksilver och arsenik sprids lätt och påverkar hälsan för människor på många platser. 

- Kvicksilver från gruvor och kolkraftverk finns i fisk som vi äter - i sushi i London. Insektsgiftet DDT har hittats hos invånare på Grönland även om de aldrig använt det. Förorenad luft från Kina sprids till andra länder. Radioaktivt nedfall nådde andra länder i samband med kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl, säger Stephan Robinson vid Green Cross Switzerland. 

Han menar att rika länder inte bara har ett moraliskt ansvar utan även ett egenintresse att hjälpa fattiga länder med tekniköverföring och kunskap om sanering. 

Tidigare har Blacksmith Institute kartlagt miljöfarliga platser i världen men i år inriktades rapporten på goda exempel på sanering som inte kräver stora resurser. 

Text: Kitty Stapp/IPS