Markägare tog till vapen

*Bolivias regering arbetar för att få till stånd en rättvisare fördelning av mark men stöter på våldsamt motstånd från markägare i framför allt Santa Cruz län. Vid ett tillfälle tvingades vice jordbruksminister barrikadera sig i en militärförläggning och ett 40-tal människor skadades.*

Institutet för jordreformen (INRA) har under Evo Morales regeringstid utrett ägandeförhållandena vad gäller mark i län efter län för att komma till rätta med den orättvisa jordfördelningen i landet.

Området Parapeti i Santa Cruz län är ett av de sista områdena på kartan. Här misstänks det fortfarande förekomma slaveri och livegenhet bland guaranífolket och det är även här som oppositionens mäktigaste män äger mark.

Processen med att undersöka ägarförhållandena har omöjliggjorts av jordägare vid flera tillfällen med start den 27 februari 2008 då INRAs kontor i Camiri ockuperades av folk knutna till de stora jordägarna. Personer hölls instängda under dödshot och institutionens fordons däck besköts. Från och med den 8 april 2008, då det praktiska arbetet skulle påbörjas, har konflikten fördjupats. När vice jordbruksminister Alejandro Almaraz tillsammans med en delegation från INRA försökte ta sig in i området förra året hindrades de av beväpnade markägare som blockerat vägen. Delegationens fordon blev uppbrända och under hot om våld tvingades delar av delegationen ta sin tillflykt till en militärförläggning där de under flera dagar tvingades stanna kvar på grund av lynchningsrisk. I sammandrabbningar mellan delegationen, markägare och guaranífolk skadades 40 personer.

Nyhetsbyrån Bolpress vittnade efteråt om grova övergrepp. Människor som flydde från platsen misshandlades efter att ha blivit jagade med hundar och hästar. Ledare för la Asamblea del Pueblo Guaraní, den nationella organisationen för guaranifolket, rapporterade dessutom att ett tiotal personer “försvann” i samband med händelsen, där ibland den argentinske journalisten Fernando Cola, som i efterhand vittnade om att ha blivit utsatt för tortyr.

En av angriparna var en amerikansk markägare, Ronald Larsen, som bott i området sedan 1968 och vars familj äger 57 000 hektar. Larsen har varit inblandad i flera händelser under den senaste tiden, bland annat ska Larsen ha gjort sig skyldig till att under ett möte i Camiri hotat vice jordbruksminister direkt med skjutvapen.

Förra året kidnappades också under två dagar en journalist anställd av en dansk organisation av markägare och under dagarna i fångenskap misshandlades hon och hotades med våldtäkt.

_Jessica Nilsson_
_Leandro Schclarek Mulinari_

_Artikeln är en kompletterad version av tidigare publicerade texter på www.latinamerika.nu_

Fakta

- Det specifika området som konflikten gäller heter Alto Parapeti och består av 98 875 hektar jord.

- Sedan årtionden kämpar guaranisamhället för att återfå sitt land i området. 1997 identifierades ett område på runt 54 000 hektar mark i Alto Parapeti. Syftet var att undersöka vilka de rättmätiga ägarna var, men det är först nu som staten på alvar tagit tag i saken.

- Av detta det totala aktuella området innehas 52 procent, 51 512 hektar (ungefär en fjärdedel av Blekinges yta) av 14 “företag”. 34 procent av landytan finns registrerad på 28 personer och därutöver innehas 7,8 procent av landytan av mindre jordägare.

- De största jordägarna i området är familjen Larsen. I det specifika området uppgår deras markareal till runt 16 000 hektar. Familjen äger totalt i hela Santa Cruz-distriktet 57 145 hektar mark, vilket motsvarar en tredjedel av staden Santa Cruz, där det bor 1,2 miljoner människor.