"Lämna aldrig gatorna"

Sydamerikas ursprungsfolk har gjort stora politiska vinster de senaste åren men också stora förluster. Nu måste man kämpa för att behålla den makt och inflytande som man har fått i länder som Ecuador och Bolivia och samtidigt förbättra situationen i andra, mindre progressiva länder. Det menar den portugisiska sociologi professorn Boaventura de Sousa Santos som följts kontinentens ursprungsfolksrörelser.

- Ursprungsfolksrörelsen måste fortsätta vara eniga i de två sorters kamp som förs just nu. Det handlar om att dels konsolidera de framsteg som har gjorts och göra de permanenta, men också att kämpa mot dem som vill förstöra det som rörelsen har uppnått. 

Boaventura de Sousa Santos är professor i sociologi på universitetet i Coimbra, Portugal och en välkänd deltagare på de senaste årens sociala forum. Under den senaste tiden har han varit starkt knuten till de sociala rörelserna i Latinamerika och framförallt ursprungsfolksrörelsen.

I samband med firandet av ursprungsfolkens kampdag var han inbjuden till Peru av ursprungsfolksrörelserna CONACAMI och AIDESEP för att tala om rörelsernas utmaningar i den aktuella politiska konjunkturen.

Kamp på två nivåer 

Boaventura de Sousa Santos menar att det förs två sorters kamp i Sydamerika i dag. Den ena, en mycket avancerad och offensiv kamp är i länder där ursprungsfolken har börjat få makt och inflytande. Som exempel nämner han Evo Morales Bolivia och Ecuador, där man nyligen har fått en mycket progressiv konstitution där staten beskrivs som multinationell, ett resultat av ursprungsfolksrörelsens kamp under de senaste decennierna.

Å andra sidan förs det en mycket mer defensiv kamp i vissa länder, där staten i stället för att inkorporera ursprungsfolksrörelsens åsikter, är en del av problemet. Den kampen förs i länder där de sociala rörelserna är på väg att kriminaliseras och representanter från civilsamhället dödas i konflikter med staten, som Brasilien, Chile och Peru. 

- En domare i Rio Grande i Brasilien har till exempel stämplat MST (de jordlösas rörelse) som terroristorganisation, berättar Boaventura de Sousa Santos.

Boaventura de Sousa talade också om att det för första gången i kontinentens historia har skapats en civilisationsdebatt där två olika världsåskådningar möts. Den ena sidan talar om utveckling medelset industrialisering och utvinnande av naturresurser, den andra, ursprungsfolken, talar om "Gott levande" (Buen vivir, ett begrepp i den andinska världsåskådningen) och att skydda moder jord.

Enighet viktig 

Boaventura de Sousa Santos är orolig för de klyftor som just nu växer fram inom ursprungsfolksrörelsen i till exempel Ecuador. Medan en paraplyorganisation för ursprungsfolk, CONAIE protesterar mot den nya vattenlagen, stödjer en annan ursprungsfolk- och bonderörelse, regeringen.

- President Correa har lyckats dela ursprungsfolksrörelsen. Vi måste undvika den här delningen, den betyder döden för de sociala rörelserna, säger Boaventura de Sousa Santos.

Trots att många vinster har gjort i Ecuador och Bolivia menar han också att det är viktigt att inte luta sig tillbaka. Boaventura de Sousa Santos ser med oro på hur den ecuadorianska regeringens politik inte följer de höga visionerna i konstitutionen och hur Bolivias regering vill satsa på industrialisering.

- Vi kan aldrig lita totalt på en president trots att denne är vald av oss. Presidenterna är aldrig våra vänner, det finns alltid påtryckningar uppifrån och då måste det också finnas påtryckningar nerifrån. Lämna aldrig gatorna!

Johanna Kvarnsell