"Kvinnor anses inte lämpade för att vara ledare"

Nicaragua är ett av få länder i världen som har ungefär samma andel kvinnor och män i riksdagen. Det lägger grund för en könsmaktfördelning i landet, men ännu är det långt kvar tills kvinnor har samma förutsättningar som män i Nicaragua. Latinamerika.nu träffar Rosalpina Guiterrez, generalsekreterare för lantarbetarorganisationen ATC i Jinotega i norra Nicaragua för att tala om om kvinnors situation på landsbygden.

Rosalpina Gutierrez är 50 år. Hon är född och uppvuxen på landsbygden utanför Jinotega och är sedan 2002 ATCs generalsekreterare. Hon har lång erfarenhet av organisatoriskt och fackligt arbete.

Hur är det att vara kvinna och ha en ledarposition i en organisation?

- Jag har runt 26 års erfarenhet av organisatoriskt arbete och jag kan berätta för er att det är inte lätt att nå en chefsposition. Nu är det bättre för att regeringen driver en jämställdhetspolitik. Innan 2006 var det nästan omöjligt att få en ledarposition, kvinnor motarbetades av både män och kvinnor inom organisationer genom att säga att de var galna och att de inte var avsedda för sådant respektfullt arbete. I vår kultur anses inte kvinnor lämpade för att vara ledare.

Hur är situationen för kvinnorna på landsbygden?

- Situationen för kvinnorna på landsbygden skiljer sig åt beroende på vilken grupp en tillhör. För den grupp kvinnor som äger sin egna lilla jordplätt är situationen lite bättre. För dem har det förändrats och deras barn har tillgång till utbildning och vård. Dessa kvinnor kan även ta del av statliga program som innebär att de kan få en ko, 10 höns eller en gris. Detta innebär en stor förändring i livet.

- När det gäller den andra gruppen kvinnor som inte äger mark och arbetar på andras gårdar är livet svårare. Det är en otrygg situation eftersom de inte har tillgång till regeringens program eller till utbildning. I de områdena där de bor finns det för lite arbete, det mesta är säsongsbaserat vilket gör att de har svårt att klara sig ekonomiskt. De lever av vad de kan och det arbete som finns eller av sönernas och makens lön.

Vilka är de största problemen?

- Det största problemet för kvinnorna är utbildningen. För ungdomarna nu är utbildningen gratis, men för cirka 10 år sedan var det inte så. Därför är utbildningsnivån bland kvinnor ganska låg idag. Det andra problemet enligt mig är den höga kvinnoarbetslösheten inom jordbrukssektorn. En annan svårighet är kulturen där det finns en tradition att kvinnorna skall vara i hemmet och ta hand om barnen och djuren, men samtidigt är det mannen som äger djuren och marken/huset.

Vad gör regeringen för att förändra situationen för kvinnor på landsbygden?

- Jag anser att denna regeringen har gjort mycket för att förbättra kvinnors situation. Innan fanns det ingen jämställdhet mellan könen, de bästa arbetspositionerna var i männens händer. Kvinnor hade inte heller många politiska uppdrag, men i början av 2007 kom regeringen ut med en jämställdhetslag och jämställdhetspolitik. Nu är det obligatoriskt att ge hälften av utrymmet till kvinnorna inom politiken och ekonomin. Det måste finnas kvinnor i ledande positioner och regeringen arbetar med att öka deras inflytande. Regeringen har ett finanseringprogram som heter "Usura cero" där kvinnor som vill starta egna företag betalar låg ränta vid lån. De kan öppna en liten butik eller börja sälja tortillas.

Vad gör ATC för att förbättra situationen?

- Vi i organisationen försöker stödja kvinnorna så mycket som möjligt. Vi organiserar oss för kvinnor och kämpar för att de ska integreras i fackföreningar och kooperativ samt få ledande positioner. Vi kämpar också för fler arbetstillfällen för kvinnor och att nya program skapas som är till för kvinnor. Ett exempel på detta är ett kvinnokooperativ i regionen här som har förändrat sin situation genom att organisera och engagera sig i sin by. Men även om en ger utrymme för kvinnor i organisation så är det oftast inte de som förvaltar familjens ekonomi och detta försöker vi ändra på genom utbildning och stöd.

Vad mer tror du behöver göras?

- För de kvinnliga arbetarna behövs det fler kurser och vägledning för att de skall involvera sig i sin egna situation och kamp! Vi måste kämpa för att stoppa våld i hemmet, som existerar i hela landet, men är mer tydligt ute pa landsbygden. Det behövs mer utbildning om genus för hela familjen eftersom det inte bara är kvinnans ansvar att förändra.

Hur ser du på framtiden?

- Jag tror att situationen för kvinnor kommer bli bättre eftersom ungdomarna har fler möjligheter till högre utbildning och med ett utbildat folk kan landets situation förändras!

Text och foto: Andréa Helmersson och Emelie Norr, praktikanter för Latinamerikagrupperna i Nicaragua.

 

Röster från Latinamerika