"Jag vill veta vad som hänt min pappa"

*Över fem år har gått sedan Elisabeth Reyes Chávez såg sin pappa, som arbetade för ursprungsfolkens rätt till jord, för sista gången. Just nu reser hon, tillsammans med sin man och yngste son, runt i Europa på en sex veckor lång resa för att försöka få hjälp i kampen för sin pappa Héctor Reyes.*

Elisabeth Reyes Chavez, andra från vänster med sin son i gul tröja : Jackie McVicar

Det var i gryningen den 5 september 2003 som Héctor Reyes blev hämtad av livvakten till ägaren på den gård där han tidigare arbetat. Livvakten meddelade att ägaren beordrat dem att tillsammans åka med gödsel till en granngård. De två kom dock aldrig fram till grannen och Héctor Reyes kom aldrig tillbaka.

Héctor Reyes arbetade som förvaltare på gården Nueva Linda, vilket han gjort i tio år. De sista åren kom han dock i konflikt med ägarens son då den senare sålt boskap utan tillstånd från sin far.

Héctor Reyes organiserade sig också i Organización Mayas Sin Tierra (OMST), en organisation som arbetade för fattiga ursprungsfolksbönders rätt till jord. Slutligen fick han sparken från gården, men fortsatte att organisera sig i OMST där han snart kom att betraktas som något av en ledare. Även efter att han fått sparken fortsatte han dock att hotas och trakasseras av sonen till sin före detta arbetsgivare och beordrades två dagar innan han försvann att lämna in det vapen som han använt i sitt arbete på gården.

När Hector Reyes försvann började hans familjs kamp för att få reda på vad som hänt. Ingen polisutredning har någonsin gjorts för att utreda fallet, trots att livvakten inte kunnat svara på varför de aldrig kom fram till granngården eller varför Héctor Reyes aldrig kom tillbaka. Livvakten har aldrig blivit anklagad för försvinnandet och polisen har inte ens undersökt bilen där de båda männen färdades. Olika förklaringar har presenterats av myndigheterna, såsom att Héctor Reyes skulle ha haft en till familj i hemlighet och rest med dem till USA. Dessa förklaringar har dock förkastats av hans familj och vänner som lögner.

*Kamp för upprättelse*
Under åren som gått har flera bondefamiljer engagerat sig i solidaritet med familjen Reyes. Man har tillsammans utfört olika protestaktioner såsom att ockupera marken till den gård där Hector Reyes arbetade. En av dessa ockupationer fick dock ett fruktansvärt slut då polis och militär, som kom för att avhysa familjerna, öppnade eld. Två poliser och 8 bönder fick sätta livet till den morgonen, den 31 augusti 2004, däribland en gravid kvinna.

Hector Reyes familj har fortfarande inte gett upp kampen för rättvisa. Sedan november 2004 bor de i skjul längs vägkanten framför ingången till farmen. Till sin hjälp har de 250 personer som i solidaritet turas om att bo tillsammans med dem för att visa sitt stöd.

- Det har varit en hård kamp, berättar Elisabeth Reyes. De hotar oss fortfarande och förstör våra bostäder och våra marker.

Hennes man, Rodolfo López Hernández, berättar att de inte ens kan få jobb längre.

- Vi är naturligtvis inte så populära bland storgodsägarna i området. Dessutom försvann våra identitetshandlingar när de förstörde våra bostäder under avhysningarna 2004. Utan identitetshandlingar är det svårt att få jobb någon annanstans. Vi överlever tack vare den hjälp vi kan få från människor som stöttar oss.

*Hjälp från Europa*
Just nu befinner sig Elisabeth Reyes, Héctor Reyes ena dotter, tillsammans med man och son, på en sex veckor lång turné genom Europa. Tillsammans kommer de att besöka flera olika organisationer och myndigheter, såsom Amnesty International. Genom detta hoppas de kunna få omvärldens uppmärksamhet och stöd för att kunna sätta press på Guatemalas regering att utreda fallet.

- Det är klart att vi är nervösa inför resan, berättar Elisabeth Reyes. Men det är vår chans att få omvärlden att se vad som händer här i Guatemala.

_Malin Stråle_