Illegala aborter skördar tusentals liv

De flesta länder i Latinamerika har numera regeringar som betraktas som progressiva. Men abort är fortfarande förbjudet på många håll och i fem länder råder totalförbud för aborter - till och med om den gravida kvinnans liv står på spel.

De hårda lagarna, som antingen totalförbjuder eller endast tillåter abort i särskilda fall, har dock inte lett till ett minskat antal genomförda aborter. I ett internationellt perspektiv genomförs något fler aborter i Latinamerika än i världen i genomsnitt.

Lagarna har dock tvingat verksamheten under jorden, och de farliga aborterna är den näst vanligaste dödsorsaken bland gravida kvinnor.

-Machismo-kulturen spelar en avgörande roll. Våra samhällen är så patriarkala att det helt enkelt inte är svårt att neka kvinnor denna rättighet, säger den uruguayanska sociologen Moriana Hernández till IPS.

-Om det fanns en social förståelse för jämställdhet så skulle det kosta på betydligt mer för progressiva regeringar att neka till rättigheter som är kopplade till könsfrågor, säger Hernández.

Varje år genomförs fler än fyra miljoner illegala aborter i Latinamerika, och en direkt följd av detta är att 4 000 kvinnor dör varje år helt i onödan.

Hernández och många andra analytiker menar att katolska kyrkan bär ett stort ansvar för situationen, eftersom kyrkan bekämpar aborter.

Vänstern inför stränga regler
Under det senaste decenniet har flera länder i Latinamerika fått vänsterregeringar. Under perioden har dessutom flera av dessa länder skärpt abortreglerna - däribland Nicaragua som 2006 införde ett totalförbud för aborter, samt Uruguay där presidenten stoppade en legalisering av aborter 2008, och Dominikanska republiken som skrev in fostrets rätt till liv i konstitutionen förra året.

De länder som tydligare betonar kvinnans rätt till ett eget val är istället styrda av högerpartier. I Colombia mildrades abortlagstiftningen 2006, och i Mexikos huvudstad - som visserligen styrs av vänsterpartiet PRD - legaliserades tidiga aborter året därpå.

De fem domarna i den colombianska konstitutionsdomstolen - som genomförde en förändring som bland annat innebär att kvinnor som riskerar att dö i samband med en förlossning, eller som blivit gravida i samband med våldtäkt får genomföra abort - uteslöts omedelbart av katolska kyrkan.

Den lag som legaliserade tidiga aborter i Mexico City utlöste också hårda fördömanden från kyrkan, samtidigt som flera andra delstater i Mexiko istället valde att införa ännu hårdare abortlagar.

Den argentinska antropologen Rita Segato menar att kyrkans bekämpande av aborter inte bara handlar om att man vill "försvara livet". Hon anser att kyrkan för en kamp mot den feministiska rörelsen i Latinamerika.

-Budskapet från de kyrkliga ledarna är: jag styr fortfarande här och tänker se till att min ideologi syns i lagarna, och jag tänker vinna.

Den kamp för hårdare abortlagar som just nu förs är enligt henne "ett krig om inflytande".

Rita Segato menar att lagarna mot abort egentligen har ett annat syfte än det uttalade, vilket i sin tur leder till att de blir ineffektiva i förhållande till vad de vill uppnå.

-Katoliker, icke-katoliker, evangelikala - kvinnor från alla grupper genomgår dagligen aborter eftersom de inte uppfattar det som att de begår ett vare sig juridiskt eller etiskt brott, säger Segato.

Lång väg kvar trots framsteg
Sociologen Moriana Hernández menar att kyrkan oroas av att det har blivit en allt vanligare uppfattning att frågan om abort ska avgöras av kvinnorna själva - vilket är en stor förändring mot hur det såg ut för bara fem eller tio år sedan.

Men trots framstegen finns det fortfarande mycket kvar att göra, menar Hernández, som understryker att det finns en koppling mellan abortfrågan och det faktum att våldet mot kvinnor är ett så utbrett problem i Latinamerika.

-Ett samhälle som accepterar mäns våld mot kvinnor kan inte förväntas kämpa för att kvinnor ska besluta själva om sin graviditet, vilket också är en fråga som rör hennes kropp.

Samtidigt påpekar hon att mycket har hänt på senare år.

-Vi har aldrig tidigare sett en sådan bred debatt om rätten till abort, och den växer för varje dag, säger Hernández.

Som exempel nämner Hernández Uruguay. I september 2008 valde den dåvarande socialistiske presidenten Tabaré Vázquez att lägga in sitt veto mot en legalisering av aborter, trots att förslaget hade antagits i kongressen tack vare att den vänsterkoalition som han företrädde hade majoritet där.

Opionsundersökningar har dessutom visat att 63 procent av befolkningen i landet är för en legalisering av aborter, och landets fackföreningsrörelse är hängivna anhängare till att förbudet slopas.

Hernández menar att när progressiva ledare som Lula i Brasilien, Cristina Fernández i Argentina, Daniel Ortega i Nicaragua eller Rafael Correa i Ecuador, försöker närma sig kyrkan och andra konservativa grupper genom att inta en hård hållning mot aborter så skapar de samtidigt splittringar i förhållande till sina anhängare. Och på sikt kommer inte detta att vara hållbart, enligt Hernández.

-De latinamerikanska samhällena är mogna för en legalisering av aborter. Det är ett obestridligt faktum.

Samtidigt menar hon att för att nå dit krävs det att även många män beslutar sig för att bekämpa abortförbuden.

Endast Kuba tillåter fri abort
I Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Dominikanska republiken råder ett totalt abortförbud som inte medger några undantag, ens i de fall en gravid kvinnas liv står på spel.

Kuba är det enda landet i regionen där abort är tillåtet, upp till den tolfte veckan. Det i enlighet med en lag som antogs 1965.

I Argentina, Costa Rica, Paraguay och Venezuela är aborter endast tillåtna i de fall en gravid kvinnas hälsa äventyras.

I Bolivia, Brasilien, Ecuador, Guatemala och Uruguay är aborter även tillåtna om en kvinna blivit gravid i samband med våldtäkt eller incest, och i Uruguay kan abort även tillåtas på grund av ekonomiska problem. I Colombia, Mexiko och Panama görs även undantag i förbudet om fostret är svårt skadat.

Text: IPS Nyhetsbyrå

Foto: http://www.flickr.com/photos/produccionesymilagros/848040634/