Hårda tag i boliviansk politik

*Konflikten mellan regeringen och oppositionen når ingen lösning. Oppositionen försöker förgäves få stöd hos internationella instanser och landets medier fortsätter sprida rykten i oppositionens favör.*

Oppositionen har vid två tillfällen vänt sig till internationella instanser för att få stöd för sin politik. Dels har de ansökt om att få tillsänt internationella valobservatörer till ett val av autonomiförfattning i Santa Cruz, en folkomröstning som enligt regeringen och även enligt de internationella instanserna saknar lagligt stöd. Dels har en skrivelse skickats till den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS där regeringen anklagas för att begränsa yttandefriheten i landet. Inte heller detta fick något som helst gensvar.

Bolivias regering har haft landets medier mot sig sedan start och i ett tal i helgen sade vicepresidenten att anledningen är att regeringen i motsats till tidigare regeringar vägrat betala mutor till medierna. Trots den ständiga svartmålning som regeringen utsätts för i medierna finns dock inga som helst planer på att inskränka yttrandefriheten.

Genom medierna sprids lögner som slår varandra i att vara absurda och tagna ur luften. Senast i veckan citerades Cochabambas oppositionella guvernör där han sade att regeringen vill att bolivianska folket ska äta åsnekött. En annan lögn av samma dignitet riktade sig mot regeringens program för att dela ut gratis lågenergiglödlampor i bolivianska hem. Enligt oppositionen och medierna är syftet från regeringen att så ta reda på hur många rum som varje familj har tillgång till för att så se om det finns rum som inte används. I de rum som inte används ska familjer tvingas inhysa personer som saknar bostad.

Regeringen ägnar mycket tid att försöka bestrida rykten men då det bara finns en statligt ägd kanal är det dessvärre för döva öron och ryktesspridningen kan fortsätta. Förra månaden blockerades den statliga nyhetssajten av Telias amerikanska leverantör CogNet. Teliaanvändare hade under flera veckor alltså inte tillgång till nyheter från Bolivia på grund av direktiv från USA.

Situationen i landet blir för var dag allt mer spänd och speciellt med tanke på den olovliga folkomröstning om autonomiförfattning som närmar sig den fjärde maj. För närvarande är landet lamslaget i en departementsstrejk. Cochabambadepartementet är isolerat från resten av landet vad det gäller transporter. Strejken är utlyst av oppositionen som svar på att regeringen kräver ett tillfälligt förbud av export av matolja. Priset för matolja har stigit i höjden och enligt regeringen måste nu den inhemska marknaden tillgodoses före man kan exportera.

Landet har även präglats av flera våldsamma händelser där oppositionen tagit till våld. Nyligen attackerades institutet för landreformen INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Oppositionen motssätter sig regeringens försök att distribuera marken rättvist. Många av de stora markägarna består av mäktiga politiker inom oppositionspartierna eller ägare till landets regeringskritiska medier som enligt regeringen förvärvat mark genom korruption och mutor. En av oppositionens ledfigurer är ledaren för den oppositionella medborgarkommittén Comité Civico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic. Marinkovics familj äger mer än 59 000 hektar. Detta samtidigt som bönder kämpar för att få ett par hundra kvadratmeter mark att odla på.

_Jessica Nilsson_