Handel mellan Brics-länder har ökat tiofaldigt

De fem Brics-länderna - Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika - har beslutat att starta en utvecklingsbank och en finansiell stabiliseringsfond. Kontakterna mellan företagen i Brics-länderna ökar och handeln mellan de fem länderna har ökat tiofaldigt mellan 2002 och 2012.

Handeln mellan länderna uppgår nu till motsvarande nära 1 900 miljarder kronor.

Inför ett toppmöte med ländernas ledare i Brasilien nyligen möttes över 700 näringslivsrepresentanter från Brics-länderna för att tala om främjande av företagssamarbeten. Vid Brics-ländernas företagsforum diskuterades bland annat kontrakt inom jordbruk, infrastruktur, logistik, informationsteknik, hälsa och energi till ett värde av motsvarande 27 miljarder kronor.

- Brics-medlemmarna kompletterar varandra väl och det kan länderna dra stor nytta av. Kina har en enorm marknad och Brasilien har stora naturtillgångar med mycket mark som kan försörja stora befolkningar, säger Marcos Jank vid BRF, ledande köttexportör i Brasilien.

Att Brasilien exporterar råvaror och importerar färdiga produkter från Kina har kallats för en obalanserad handel. Men Jank menar att Kina kan börja att importera kött från Brasilien istället för att enbart importera soja till djurfoder i den egna köttproduktionen.

Enligt Jank utgör skyddstullar och subventioner stora hinder för ökad handel mellan Brics-länderna, särskilt när det gäller jordbruksprodukter.

- Indien har tullar på upp till hundra procent på brasiliansk kyckling, medan den sydafrikanska marknaden är "stängd" och den ryska marknaden är instabil och öppnar och stänger för import av brasilianskt kött, säger Marcos Jank.

Handeln har tiodubblats

Trots det har handeln mellan de fem länderna tiodubblats mellan 2002 och 2012 och uppgår nu till motsvarande nära 1 900 miljarder kronor, enligt Världshandelsorganisationen. Brics-ländernas andel av den globala handeln har fördubblats från 8 till 16 procent mellan 2001 och 2011.

Att länderna nu har beslutat att starta en utvecklingsbank och en finansiell stabiliseringsfond kan visa att de trots politiska och historiska skillnader, skilda utvecklingsnivåer och kommersiella strategier, har möjligheter för ökad samverkan.

Brics-samarbetet står i stark kontrast till andra samarbeten som förlorat i betydelse, som Ibsa-samarbetet mellan Indien, Brasilien och Sydafrika där toppmöten avbröts 2011.

- Det som förenar Brics-länderna är makt, säger Narinder Wadhwa, vd för SKI Capital Services i Indien som arbetar med kapitalförvaltning.

Brics-länderna representerar 46 procent av jordens befolkning och ländernas sammanlagda bruttonationalprodukt beräknat på köpkraftskapaciteten är större än USA:s eller EU:s.

- Det är naturligt att Brics-länderna kan kräva större delaktighet i beslutsfattande organ, säger Narinder Wadhwa.

Växande medelklass

Möjligheterna för ökad handel och investeringar är stora - länderna har en sammanlagd befolkning på nästan tre miljarder människor och har en medelklass som vuxit snabbt under de senaste decennierna. Av den anledningen säger Wadhwa att han ser positivt på framtiden för det som redan nu kallas ett block av länder - även om inga avtal har ingåtts som motiverar benämningen och även om ländernas regeringar är ovilliga att kalla samarbetet för detta.

Mycket återstår för att öka den ekonomiska integrationen mellan Brics-länderna, vilka varit så gott som okända för varandra tidigare, framhåller Sergy Katyrin, ordförande för Brics företagsråd i Ryssland och Rubens de La Rosa från Brics företagsråd i Brasilien och vd för Marcopolo, ett transnationellt företag som tillverkar fordon.

De la Rosa säger att representanter för näringslivet i Brics-länderna vill se möjligheter för handel i nationella valutor eftersom det skulle minska kostnaderna för transaktioner och gynna handel och investeringar.

Brasiliens näringlivsförbund, CNI, var arrangör för Brics-ländernas företagsforum. Dess ordförande, Robson Andrade, framhöll att harmonisering av tekniska standarder, förbättrad kommunikation mellan företagen i de olika länderna, avskaffade byråkratiska hinder och underlättande av utfärdande av visum vid affärsresor är andra viktiga rekommendationer.

Text: Mario Osava/IPS